Litteraturpriser sorteret efter år. Del 1955 - 1959

Denne side er under stadig udbygning.


1800-1804 - 1805-1809 - 1810-1814 - 1815-1819 - 1820-1824 - 1825-1829 - 1830-1834 - 1835-1839 - 1840-1844 - 1845-1849
1850-1854 - 1855-1859 - 1860-1864 - 1865-1869 - 1870-1874 - 1875-1879 - 1880-1884 - 1885-1889 - 1890-1894 - 1895-1899
1900-1904 - 1905-1909 - 1910-1914 - 1915-1919 - 1920-1924 - 1925-1929 - 1930-1934 - 1935-1939 - 1940-1944 - 1945-1949
1950-1954 - 1955-1959 - 1960-1964 - 1965-1969 - 1970-1974 - 1975-1979 - 1980-1984 - 1985-1989
1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999
2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009
2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019
2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024


1955

H.C. Andersen-Mindemedaillen

1955 Franz Berliner: Tingelingelater (roman)

Herman Bangs Mindelegat

1955 Kelvin Lindemann

Otto Benzons Forfatterlegat

1955 Thorkild Bjørnvig

Blicherprisen

1955 Hans Brix

Tagea Brandts Rejselegat

1955 Marlie Brande
1955 Marie Gudme Leth
1955 Hilde Levi

Emma Bærentzens Legat, andre modtagere

1955 Betty Dworkind
1955 Chr. Faarup
1955 Jørgen Ditlev Berg
1955 Kirsten Biltoft
1955 Alf Andersen, f 1928
1955 Grete Holst
1955 Lis Hooge Hansen
1955 Jan Zangenberg

Emma Bærentzens Legat

1955 Ditte Cederstrand
1955 Ivan Malinowski
1955 Niels Th. Mortensen

Cavling-prisen

1955 ikke uddelt

Dansk Forfatterforenings H.C. Andersen Legat

1955 Karen Blixen

[Holger] Drachmannlegatet

1955 H.C. Branner

Eckersberg-Medaillen

1955 Eva Koppel
1955 Nils Koppel

Knud V. Engelhardts Mindelegat

1955 ikke uddelt

Johannes Ewalds Legat

1955 Ove Abildgaard

Festskrift

1955 Richardt Gandrup: En jydsk kulturpersonlighed. En bog til Richardt Gandrup. 1885-22.jan.-1955. Red. af Preben Kirkegaard og Erik Schmidt
1955 Cai M. Woel: En bogens tjener. Cai M. Woel. Red. af Niels Th. Mortensen

Astrid Goldschmidts Legat

1955 Hans Lyngby Jepsen

Gyldendals Boglegat

1955 Karl Eskelund

De Gyldne Laurbær

1955 Tom Kristensen

C.F. Hansen Medaljen

1955 Arne Jacobsen

Oluf Hartmanns Mindelegat

1955 Preben Hansen

Kai Hoffmann Legatet

1955 Johannes Wulff

Holberg-Medaillen

1955 Knuth Becker

Madame Hollatz' Legat

1955 Paul la Cour

Ingenio et arti

1955 Margaret Rutherford
1955 Paul Bergsøe
1955 Jean Hersholt
1955 Johannes Meyer

Thit Jensens Forfatterlegat

1955 Ludvig Søndergaard

Rektor frk. Ingrid Jespersens Legat

1955 Else Brems

Kollegernes ærespris

1955 Erik Aalbæk Jensen

Konkurrence

1955 Leck Fischer: Nordisk Dramatiker-pris: Magtens Brød (dramatik, dansk førstepris)
1955 Finn Methling: Dramatikerkonkurrence: Måske (dramatik, 2. præmie)
1955 Sigurd Togeby: Den skandinaviske dramatikerkonkurrence, præmie: Ulrica (opført på Aalborg Teater)

Kraks Blå Bog

1955 Flemming Bo Hansen

Den kulturelle Fonds hæderspris

1955 Leck Fischer

Kulturministeriets Børnebogspris

1955 ikke uddelt

Københavns Universitets Guldmedalje

1955 Helge Hultberg
1955 Karl-G. Prasse
1955 Erik Ulsig

Kaptajn H.C. Lundgreens Legat

1955 Hans Ditlev
1955 Børge Madsen
1955 Dines Skafte Jespersen
1955 Hilmar Wulff

Direktør J.P. Lund og hustru Vilhelmine Bugge's Legat

1955 Robert Corydon
1955 Ole Sarvig

Läkerols Kulturpris

1955 Anna Borg

Sophus Michaëlis' Legat

1955 Albert Dam

V.H. Michaelsens Legat for unge tegnere

1955 Hans Ruge Lollesgaard
1955 Bent Sørensen, f 1923

Musikanmelderringens Kunstnerpris

1955 Arne Møller
1955 Klaus Jerndorff

Carl Møllers Legat

1955 Ivan Malinowski

Jeanne og Henri Nathansens Fødselsdagslegat

1955 Sam Besekow

Jeanne og Henri Nathansens Mindelegat

1955 Poul Reumert

Jeanne og Henri Nathansens Mindelegat for musikere, fortrinsvis komponister og bildende kunstnere

1955 Folmer Bendtsen

Nemos Forfatterlegat

1955 Halfdan Rasmussen

Neuhausens præmie

1955 Niels Bruun
1955 Aage Strand

Martin Andersen Nexø Fondens Pris

1955 Halldór Laxness

Billedhugger Kai Nielsens Mindelegat

1955 Svend Wiig Hansen

Astrid Noachs Legatfond

1955 Erik Thommesen

Ny Carlsbergfondets rejselegat for skribenter

1955 Mogens Andersen

Adam Oehlenschläger Legatet

1955 H.C. Branner

Egmont H. Petersens Fonds Legat

1955 Carl Bang

Henrik Pontoppidans Mindefond

1955 Leck Fischer

Edith Rode Legatet

1955 El Forman

Helge Rode Legatet

1955 Otto Gelsted

Ludvig Schytte og hustrus Mindelegat

1955 Viggo Synnestvedt

Selskabet Bogvennernes Tegnerpris

1955 Ebbe Sadolin

Selskabet for de skiønne og nyttige Videnskabers Pris

1955 Clara Pontoppidan

Robert Storm P.-Legat

1955 Henry Heerup
1955 Svend Wiig Hansen

Studenternes æresstudent, Kbh.

1955 Louis Armstrong

Frøken Suhrs Forfatterlegat

1955 Steen Christensen
1955 Mogens Linck

Harry Søibergs mindelegat

1955 Nils Nilsson

Teaterpokalen

1955 Margrethe Schanne

Tipsmidler

1955 Hans Andreasen
1955 Thorkild Bjørnvig
1955 Orla Bundgård Povlsen
1955 Robert Corydon
1955 Tove Ditlevsen
1955 Grethe Heltberg
1955 Inge Haagensen
1955 Poul F. Joensen
1955 Ole Juul
1955 Frank Jæger
1955 Eiler Jørgensen
1955 Halfdan Rasmussen
1955 Jonny Rieger
1955 Ole Sarvig
1955 Finn Søeborg
1955 Knud Sønderby
1955 Knud H. Thomsen
1955 Johannes Wulff
1955 Poul Ørum
1955 Erik Aalbæk Jensen

Det Treschowske Fonds Kunstnerlegat

1955 Henry Luckow-Nielsen

Tørsleff & Co.s litterære Hæderslegat

1955 Ellen Duurloo
1955 Eva Hemmer Hansen
1955 H.P. Jacobsen
1955 Finn Søeborg

Udlandet - Nobelprisen i litteratur

1955 Halldór Laxness

Udlandet - Prins Eugén Medaljen, Sverige

1955 Gerhard Henning

Æresborger

1955 Oluf Høst: i Svaneke
1955 J.F. Willumsen: i Frederikssund

Æresdoktor

1955 Frederik Vinding Kruse: Helsingfors universitet

Æresmedlem

1955 Louis Armstrong: Aarhus Jazzklub
1955 Einer Andersen, f 1880: Foreningen til Dyrenes Beskyttelse i Danmark
1955 Niels Nielsen, f 1889: Danmarks Lærerforening

Emil Aarestrup Medaillen

1955 Jens August Schade


1956

Det Anckerske Legat

1956 Aage Dons

Det Anckerske Legat - andre modtagere

1956 Poul Rovsing Olsen
1956 Axel Salto
1956 Svend Wiig Hansen

Herman Bangs Mindelegat

1956 Harald Herdal

Otto Benzons Forfatterlegat

1956 William Heinesen

Blicherprisen

1956 H.P. Hansen

Tagea Brandts Rejselegat

1956 Marie Hammer
1956 Elise Heide-Jørgensen
1956 Elsa Sigfuss
1956 Gertrud Vasegaard

Emma Bærentzens Legat, andre modtagere

1956 Anna Lund Christiansen
1956 Elisabeth Brodersen
1956 Jytte Møller
1956 Olaf Markussen
1956 Olav Fog-Nielsen
1956 Jørgen Fønss
1956 Astrid Klenow
1956 Tove Ólafsson

Emma Bærentzens Legat

1956 Carl Bang
1956 Iljitsch Johannsen
1956 Ralph Oppenhejm

Cavling-prisen

1956 Røde Kors Ungarn-indsamlingen

Dansk Oversætterforbunds ærespris

1956 Tom Kristensen

Danske Dramatikeres Hæderspris

1956 Herdis Bergstrøm
1956 Finn Methling

[Holger] Drachmannlegatet

1956 Gerd la Cour

Eckersberg-Medaillen

1956 Hans J. Wegner
1956 Carl Østerbye

Knud V. Engelhardts Mindelegat

1956 Erik Ellegaard Frederiksen

Johannes Ewalds Legat

1956 Kjeld Abell

Festskrift

1956 Paul V. Rubow: Festskrift til Paul V. Rubow. Red. af Henning Fenger m.fl.

Finansloven

1956 R. Broby-Johansen
1956 Peter Freuchen
1956 Ellen Raae

Holger Gabrielsens Æreslegat

1956 Lily Weiding

Astrid Goldschmidts Legat

1956 Ditte Cederstrand
1956 Robert Corydon

Gyldendals Boglegat

1956 Erik Aalbæk Jensen

De Gyldne Laurbær

1956 Tove Ditlevsen

Osvald Helmuths Jubilæumslegat

1956 Erik Mørk

Kai Hoffmann Legatet

1956 Mogens Jermiin Nissen

Holberg-Medaillen

1956 Palle Lauring

Madame Hollatz' Legat

1956 Ditte Cederstrand

Ingenio et arti

1956 Holger Byrding

Carl Jacobsens Museumsmandslegat

1956 Tove Clemmensen

Thit Jensens Forfatterlegat

1956 Inge Haagensen

Kollegernes ærespris

1956 [Carl Erik] Soya: Blodrødt og blegrødt (noveller)

Konkurrence

1956 Ib Olsen: Nordisk børne-billedbogskonkurrence (fra Danmark forlaget Fremad), 1. præmie: Fridolin (billedbog)
1956 Arne Ungermann: Nordisk børne-billedbogskonkurrence (fra Danmark forlaget Fremad), 2. præmie: Pusti (billedbog)

Kraks Blå Bog

1956 Hans Lyngby Jepsen: sidst 2001

Kulturministeriets Børnebogspris

1956 Poul Jeppesen: Henrik (roman)

Kaptajn H.C. Lundgreens Legat

1956 Peter Freuchen
1956 H.P. Hagelberg
1956 Sofus Chr. Hansen Vildrose

Direktør J.P. Lund og hustru Vilhelmine Bugge's Legat

1956 Carl Bang
1956 Iljitsch Johannsen

Lunningprisen

1956 Jørgen Ditzel
1956 Nanna Ditzel

Läkerols Kulturpris

1956 Finn Høffding

Professor Peter Mariager og hustrus legat

1956 Holger Friis Johansen: Aristophanes: Acharnerne (oversætter)

Sophus Michaëlis' Legat

1956 Hans Jørgen Lembourn

V.H. Michaelsens Legat for unge tegnere

1956 Gunnar Hossy

Kaj Munk-Prisen

1956 Bonna Søndberg

Carl Møllers Legat

1956 Jørgen Gustava Brandt

Inga Nalbandian født Collins legat til unge forfattere

1956 Robert Corydon
1956 Iljitsch Johannsen

Jeanne og Henri Nathansens Fødselsdagslegat

1956 Iljitsch Johannsen

Jeanne og Henri Nathansens Mindelegat

1956 William Heinesen

Jeanne og Henri Nathansens Mindelegat for musikere, fortrinsvis komponister og bildende kunstnere

1956 Otto Mortensen

Nemos Forfatterlegat

1956 Poul Sørensen

Martin Andersen Nexø Fondens Pris

1956 Knuth Becker

Morten Nielsens Mindelegat

1956 Thorkild Bjørnvig

Ny Carlsbergfondets rejselegat for skribenter

1956 Gunnar Westman

Adam Oehlenschläger Legatet

1956 Jacob Paludan

Egmont H. Petersens Fonds Legat

1956 Arne Bøgh Larsen

Henrik Pontoppidans Mindefond

1956 Knuth Becker

Edith Rode Legatet

1956 Cecil Bødker

Helge Rode Legatet

1956 Ole Wivel

Alfred Schmidts legat

1956 Morten Jensenius

Ludvig Schytte og hustrus Mindelegat

1956 Arne Skjold-Rasmussen

Selskabet Bogvennernes Tegnerpris

1956 Mads Stage

Selskabet for de skiønne og nyttige Videnskabers Pris

1956 Ib Ostenfeld

Studenternes æreskunstner, Kbh.

1956 Mogens Wieth

Frøken Suhrs Forfatterlegat

1956 Jørgen Nash
1956 Poul P.M. Pedersen

Harry Søibergs mindelegat

1956 Aage Barfoed

Teaterpokalen

1956 Lily Weiding

Tipsmidler

1956 Ove Abildgaard
1956 Birthe Arnbak
1956 Carl Bang
1956 Jørgen Gustava Brandt
1956 Arne Bøgh Larsen
1956 Leif E. Christensen
1956 Grete Friis
1956 Anton Hansen
1956 Adrian Johansen
1956 Willy-August Linnemann
1956 Hans Lyngby Jepsen
1956 Finn Methling
1956 Niels Th. Mortensen
1956 Jørgen Nash
1956 Ralph Oppenhejm
1956 Karen Plesner
1956 Carl Scharnberg
1956 Lise Sørensen
1956 Ole Vinding

Det Treschowske Fonds dansk-norske legat,

1956 Per Aabel

Tørsleff & Co.s litterære Hæderslegat

1956 Ove Abildgaard
1956 Johannes Allen
1956 Orla Bundgård Povlsen
1956 Immanuel Tjerne

Udlandet - + Andre priser

1956 Tove Meyer: Kooperativa Förbundets Stipendium, 3 ugers ophold på "Vår gård", Saltsjöbaden, Sverige

Udlandet - IBBY's H.C. Andersen-pris

1956 Eleanor Farjeon
1956 Jella Lepman

Æresdoktor ved Københavns Universitet

1956 Ejnar Mikkelsen

Æresmedlem

1956 Thit Jensen: Københavns kvindelige Diskussionsklub
1956 Hans Povlsen: Danmarks Lærerforening, 63. kreds

Æresmedlem af Dansk Forfatterforening

1956 Inger Bentzon
1956 Carl Dumreicher

Emil Aarestrup Medaillen

1956 Thorkild Bjørnvig


1957

Carit Andersens boglegat

1957 Kurt Oldendow

Herman Bangs Mindelegat

1957 Cai M. Woel

Otto Benzons Forfatterlegat

1957 Eiler Jørgensen

Blicherprisen

1957 Johannes Larsen

William og Anna Blochs Legat

1957 Ghita Nørby

Tagea Brandts Rejselegat

1957 Else Marie Bruun
1957 Sophie Petersen, f 1885
1957 Anne Marie Telmányi

Cavling-prisen

1957 Ole Hansen, f 1919

Danske Dramatikeres Hæderspris

1957 Marie Munkholm

Dante Alighieri Mindelegat

1957 Christian Elling

[Holger] Drachmannlegatet

1957 Aase Hansen

Eckersberg-Medaillen

1957 Helge Holmskov
1957 Erik Chr. Sørensen, f 1922

Knud V. Engelhardts Mindelegat

1957 Claus Achton Friis

Johannes Ewalds Legat

1957 Alex Garff

Finansloven

1957 Albert Dam
1957 Finn Methling

Gyldendals Boglegat

1957 Poul Vad

De Gyldne Laurbær

1957 Karl Bjarnhof

Ole Haslunds Kunstnerfond

1957 Harald Heiring

Osvald Helmuths Jubilæumslegat

1957 Karl Erik Christophersen, f 1926

Kai Hoffmann Legatet

1957 Peter P. Rohde

Holberg-Medaillen

1957 Kjeld Abell

Madame Hollatz' Legat

1957 Tage Nissen

Thit Jensens Forfatterlegat

1957 Peter Grove

Lulu Ziegler og Per Knutzons Mindelegat

1957 Kai Wilton

Kollegernes ærespris

1957 Poul Ørum

Konkurrence

1957 Erik Fiehn: dansk Melodi grand Prix, vindermelodi: Skibet skal sejle i nat (melodi)
1957 Marie Nederby: Nordisk romankonkurrence udskrevet af ugeblade (Danmark: Søndags-BT), dansk vinder: Lykken eller Stjernerne
1957 Gustav Winckler: Det danske melodi Grand-prix: Skibet skal sejle i nat (vinder, sang sammen med Birthe Wilke)

Kraks Blå Bog

1957 Asta Nielsen: sidst 1972

Kritikerprisen

1957 Karen Blixen
1957 Per Lange

Den kulturelle Fonds hæderspris

1957 Emil Reesen

Kulturministeriets Børnebogspris

1957 Palle Lauring: Stendolken (roman for børn)

Københavns Universitets Guldmedalje

1957 Hakon Lund

Niels Larsen Stevns og hustru Annas Legat

1957 William Scharff

Levison-Prisen

1957 Hugo Arne Buch

Kaptajn H.C. Lundgreens Legat

1957 Fr.V. Eilschou-Holm
1957 Elmar Drastrup
1957 Tage Nissen

Läkerols Kulturpris

1957 Hans Hartvig Seedorff Pedersen

Sophus Michaëlis' Legat

1957 Peder Jensen Kjærgaard

V.H. Michaelsens Legat for unge tegnere

1957 Helge Kühn-Nielsen
1957 Svend Wiig Hansen

Munksgaards hæderspris

1957 Kaj Barr

Jeanne og Henri Nathansens Fødselsdagslegat

1957 Frank Jæger

Jeanne og Henri Nathansens Mindelegat

1957 Karen Blixen

Jeanne og Henri Nathansens Mindelegat for musikere, fortrinsvis komponister og bildende kunstnere

1957 Jørgen Gudmundsen-Holmgreen

Nemos Forfatterlegat

1957 Ingeborg Olrik

Martin Andersen Nexø Fondens Pris

1957 ikke uddelt: 1957-68

Adam Oehlenschläger Legatet

1957 Sigurd Elkjær

Pontoppidans legat

1957 Karla Frederiksen

Henrik Pontoppidans Mindefond

1957 Jacob Paludan

Edith Rode Legatet

1957 Rosa Abrahamsen

Helge Rode Legatet

1957 Richardt Gandrup

Frederik Schybergs Mindelegat

1957 Henning Moritzen

Ludvig Schytte og hustrus Mindelegat

1957 Martellius Lundqvist

Selskabet Bogvennernes Tegnerpris

1957 Aage Sikker Hansen: posthumt, pris og boggave givet til fru Anna Sikker Hansen

Robert Storm P.-Legat

1957 Morten Jensenius
1957 Immanuel Tjerne

Århus Studenterforenings æreskunstner

1957 Harald Lander
1957 Toni Lander

Studenternes æreskunstner, Kbh.

1957 Bodil Kjer

Frøken Suhrs Forfatterlegat

1957 Orla Bundgård Povlsen
1957 Ulf Hoffmann

Harry Søibergs mindelegat

1957 Anton Hansen

Teaterkatten

1957 Torben Anton Svendsen

Teaterpokalen

1957 Karin Nellemose

Thorvaldsen Medaillen

1957 William Scharff

Tipsmidler

1957 Hans Andreasen
1957 Franz Berliner
1957 Hans Bjerregaard
1957 Thorkild Bjørnvig
1957 Ditte Cederstrand
1957 Gerda Eld
1957 georgjedde
1957 Finn Gerdes
1957 Poul Hoffmann
1957 Henning Ipsen
1957 Ole Juul
1957 Eiler Jørgensen
1957 Tove Meyer
1957 Jonny Rieger
1957 Grethe Risbjerg Thomsen
1957 Ole Sarvig
1957 Peer Schaldemose
1957 Peter Seeberg
1957 Villy Sørensen
1957 Ebba Torstenson

Det Treschowske Fonds dansk-norske legat,

1957 Erik With

Udlandet - + Andre priser

1957 Maria Giacobbe: Palma d'Oro, Unione Donne Italiane
1957 Maria Giacobbe: Premio Viareggio Opera Prima
1957 Hans Jørgen Lembourn: Smith-Munth Leader Grant

Udlandet - Prins Eugén Medaljen, Sverige

1957 Oluf Høst

Æresborger

1957 Niels Bohr: i Narssaq
1957 Johannes Høirup: Nyborg

Æresdoktor

1957 Frederik Vinding Kruse: Universitetet i Louvain
1957 C.W. Westrup: Sorbonne, Paris

Æresmedlem

1957 Carl Jensen, f 1887: Danske Bladtegnere
1957 Max Lobedanz: Forskningsbibliotekernes Bibliotekarforening
1957 Emanuel Sejr: Danmarks Biblioteksforening

Æresmedlem af udenlandsk forening

1957 Karen Blixen: The American Academy of Arts and Letters

Emil Aarestrup Medaillen

1957 Halfdan Rasmussen

Årets danske jazzmusiker

1957 William Schiöpffe


1958

Det Anckerske Legat

1958 Johannes Wulff

Det Anckerske Legat - andre modtagere

1958 Karl Otto Johansen, f 1918
1958 Laurits Larsen
1958 Henning Wellejus

Bakkehusets gæstebolig

1958 Hans Hartvig Seedorff Pedersen: perioden 1958-86 (1958-62 mod betaling)

Herman Bangs Mindelegat

1958 Erik Aalbæk Jensen

Otto Benzons Forfatterlegat

1958 Villy Sørensen

Tagea Brandts Rejselegat

1958 Helga Ancher
1958 Sigrid Flamand Christensen
1958 Ellen Gilberg
1958 Ruth Guldbæk
1958 Herdis von Magnus

Cavling-prisen

1958 ikke uddelt

Dansk Forfatterforenings H.C. Andersen Legat

1958 Helge Topsøe-Jensen

Dansk Forfatterforenings legat

1958 Thorkild Bjørnvig
1958 Marcus Lauesen

Dansk Oversætterforbunds ærespris

1958 Otto Gelsted

Danske Dramatikeres Hæderspris

1958 Kjeld Abell

[Holger] Drachmannlegatet

1958 Otto Gelsted

Eckersberg-Medaillen

1958 Henry Heerup
1958 Holger Jensen, f 1918
1958 Harald Leth
1958 Vilhelm Wohlert

Knud V. Engelhardts Mindelegat

1958 Søren Sass

Johannes Ewalds Legat

1958 Johannes Wulff

Festskrift

1958 Otto Gelsted: Hilsen til Otto Gelsted. Udgivet i anledning af digterens 70-års dag (red. Børge Houmann og Hans Kirk)

Forening for Boghaandværks Ærespris

1958 C. Volmer Nordlunde

Den færøske Litteraturpris (M.A. Jacobsens Heiðursløn)

1958 Jóan Chr. Poulsen: Føroysk orðafelli og orðtøk
1958 R. K. Rasmussen: Gomul føroysk heimaráð
1958 T.N. Djurhuus: Og dansurin gongur (digte)

Søren Gyldendal Prisen

1958 Willy-August Linnemann: Bogen om det skjulte ansigt (roman)

Gyldendals Boglegat

1958 Grete Gadmar

De Gyldne Laurbær

1958 Halfdan Rasmussen: Torso (digte)

Oluf Hartmanns Mindelegat

1958 Palle Nielsen

Ole Haslunds Kunstnerfond

1958 Jørgen Gudmundsen-Holmgreen

Johanne Luise Heibergs Mindelegat

1958 Thyge Thygesen

Robert Hirschsprungs Mindelegat

1958 Merete Bodelsen

Kai Hoffmann Legatet

1958 Vilh. Bergstrøm

Holberg-Medaillen

1958 F.J. Billeskov Jansen

Madame Hollatz' Legat

1958 Grethe Heltberg

Thit Jensens Forfatterlegat

1958 Ellen Raae

Rektor frk. Ingrid Jespersens Legat

1958 Eva Stæhr-Nielsen

Kollegernes ærespris

1958 Knud Sønderby: Gensyn ved havet (essays)

Konkurrence

1958 Martin Elmer: Politikens kronikkonkurrence, 1 præmie
1958 Arne Herløv Petersen: Politikens essaykonkurrence om fotoudstillingen "Vi Mennesker", vinder
1958 Hilmar Wulff: Lidice-pris, international novellekonkurrence

Kritikerprisen

1958 Frank Jæger: Velkommen, Vinter (essays)
1958 Poul Ørum: Lyksalighedens Ø (roman)

Den kulturelle Fonds hæderspris

1958 H.C. Branner

Kulturministeriets Børnebogspris

1958 Estrid Ott: Chicos lange vandring

Niels Larsen Stevns og hustru Annas Legat

1958 Henry Heerup

Kaptajn H.C. Lundgreens Legat

1958 Jørgen Halck
1958 Børge Mikkelsen
1958 Aage J.Chr. Pedersen
1958 Cai M. Woel

Lunningprisen

1958 Poul Kjærholm

Läkerols Kulturpris

1958 Johannes Brøndsted

Professor Peter Mariager og hustrus legat

1958 Erik H. Madsen: Aristophanes: Acharnerne (udkom 1955, medoversætter)

Sophus Michaëlis' Legat

1958 Nils Nilsson

V.H. Michaelsens Legat for unge tegnere

1958 Rasmus Nellemann

Munksgaards hæderspris

1958 Mogens Westergaard

Musikanmelderringens Kunstnerpris

1958 Anker Blyme
1958 Kirsten Schultz

Carl Møllers Legat

1958 Franz Berliner

Inga Nalbandian født Collins legat til unge forfattere

1958 Ove Abildgaard
1958 Klaus Rifbjerg

Jeanne og Henri Nathansens Fødselsdagslegat

1958 Thorkild Bjørnvig

Jeanne og Henri Nathansens Mindelegat

1958 Tove Ditlevsen
1958 Aase Hansen

Jeanne og Henri Nathansens Mindelegat for musikere, fortrinsvis komponister og bildende kunstnere

1958 Finn Høffding

Nemos Forfatterlegat

1958 Aage Dons

Billedhugger Kai Nielsens Mindelegat

1958 Jørgen Haugen Sørensen

Morten Nielsens Mindelegat

1958 Tove Ditlevsen

Astrid Noachs Legatfond

1958 Ib Braase
1958 Agnete Madsen, f 1923

Ny Carlsbergfondets rejselegat for skribenter

1958 Ernst Mentze

Adam Oehlenschläger Legatet

1958 Hans Hartvig Seedorff Pedersen

Henrik Pontoppidans Mindefond

1958 Orla Bundgård Povlsen
1958 Cai M. Woel

Edith Rode Legatet

1958 Birthe Arnbak

Helge Rode Legatet

1958 Jørgen Gustava Brandt

Alfred Schmidts legat

1958 Kamma Svensson

Frederik Schybergs Mindelegat

1958 Poul Reichhardt

Ludvig Schytte og hustrus Mindelegat

1958 Henry Holst

Selskabet Bogvennernes Tegnerpris

1958 Johannes Larsen

Robert Storm P.-Legat

1958 Leo Estvad
1958 Sven Havsteen-Mikkelsen

Frøken Suhrs Forfatterlegat

1958 Andrea Andreasen
1958 Karen Plovgaard

Harry Søibergs mindelegat

1958 Georg Nordkild

Teaterkatten

1958 Anna Borg

Teaterpokalen

1958 Sam Besekow
1958 Clara Pontoppidan

Tipsmidler

1958 Birthe Arnbak
1958 Carl Bang
1958 J. Bech Nygaard
1958 Jørgen Gustava Brandt
1958 Orla Bundgård Povlsen
1958 Leif E. Christensen
1958 Tove Ditlevsen
1958 Jørgen Halck
1958 Aksel Heltoft
1958 Eva Hemmer Hansen
1958 Johan Johansen
1958 Hans Jørgen Lembourn
1958 Mogens Linck
1958 Jens Lund Andersen
1958 Ivan Malinowski
1958 Halfdan Rasmussen
1958 Klaus Rifbjerg
1958 Lise Sørensen

Det Treschowske Fonds dansk-norske legat,

1958 Agnes Berle

Det Treschowske Fonds Kunstnerlegat

1958 Juliane Sveinsdottir

Udlandet - + Andre priser

1958 Niels Barfoed: The Henrik Kauffmann Fellowship
1958 Erik Chr. Haugaard: John Golden legat

Udlandet - IBBY's H.C. Andersen-pris

1958 Astrid Lindgren

Udlandet - Prins Eugén Medaljen, Sverige

1958 Kay Fisker

Æresborger

1958 H.P. Hansen: i Herning
1958 Carl Svenstrup: Grenaa

Æresdoktor

1958 Karsten Iversen, f 1886: Landbohøjskolen (Kbh.), dr.agro.h.c.

Æresdoktor ved Københavns Universitet

1958 Lorenz Bergmann: dr.theol.
1958 Erik Møller
1958 Robert Neiiendam

Æresdoktor ved Lunds Universitet

1958 Svend Aakjær: dr.phil. h.c.

Æresmedlem

1958 Einer Andersen, f 1880: Dansk Skolescene

Æresmedlem af Dansk Forfatterforening

1958 Jeanne Nathansen
1958 Cai M. Woel

Emil Aarestrup Medaillen

1958 Otto Gelsted

Årets danske jazzmusiker

1958 Erik Moseholm

Århus Universitets Guldmedalje

1958 David Favrholdt
1958 Jørgen Mathiassen


1959

Herman Bangs Mindelegat

1959 Aage Dons

Otto Benzons Forfatterlegat

1959 Halfdan Rasmussen

Blicherprisen

1959 J. Finderup Jacobsen

Tagea Brandts Rejselegat

1959 Eli Fischer-Jørgensen
1959 Jolanda Rodio
1959 Lilian Weber Hansen

Emma Bærentzens Legat, andre modtagere

1959 Peder Elbæk
1959 Kasper Heiberg
1959 Ulla Kampmann
1959 Svend Erik Larsen: Svend Erik Larsen
1959 Ellen Winther Lembourn
1959 Kirsten Walther
1959 Peter Westenholz

Emma Bærentzens Legat

1959 Orla Bundgård Povlsen
1959 Ole Sarvig

Cavling-prisen

1959 Dan O. Larsen

Danmarks Biblioteksforenings Jubilæumsfonds Hæderspris

1959 Robert L. Hansen

Dansk Forfatterforenings H.C. Andersen Legat

1959 Hans Brix

Dansk Oversætterforbunds ærespris

1959 Kai Friis Møller

Danske Dramatikeres Hæderspris

1959 Helge Rungwald

[Holger] Drachmannlegatet

1959 Knuth Becker
1959 Johannes Ursin

Eckersberg-Medaillen

1959 Bent Sørensen, f 1923

Knud V. Engelhardts Mindelegat

1959 Austin Grandjean

Johannes Ewalds Legat

1959 Per Lange

Finansloven

1959 Karl Bjarnhof
1959 Axel Salto

Forening for Boghaandværks Ærespris

1959 Valdemar Pedersen

Forlaget Fremads Folkebiblioteks legat

1959 Tove Ditlevsen
1959 Sigurd Elkjær

Frimærke eller pengeseddel

1959 Margrethe Schanne: frimærke, 35 øre [Ballet festival 15-31 maj]

Den færøske Litteraturpris (M.A. Jacobsens Heiðursløn)

1959 Jens Pauli Heinesen: Hin vakra kvirran

Søren Gyldendal Prisen

1959 K.E. Løgstrup
1959 Sven Møller Kristensen

Gyldendals Boglegat

1959 Jørn Vosmar

De Gyldne Laurbær

1959 Frank Jæger

Oluf Hartmanns Mindelegat

1959 Knud Lollesgaard

Ole Haslunds Kunstnerfond

1959 Ib Braase

Kai Hoffmann Legatet

1959 Antonius Nielsen

Holberg-Medaillen

1959 Knud Sønderby

Madame Hollatz' Legat

1959 Poul Frost-Hansen

Carl Jacobsens Museumsmandslegat

1959 Dyveke Helsted

Viggo Jarls legat til fordel for danske billedhuggere

1959 Knud Nellemose

Thit Jensens Forfatterlegat

1959 Karla Frederiksen

Kollegernes ærespris

1959 Erik Knudsen: Udvalgt digte

Konkurrence

1959 Erik Buus-Pedersen: Informations tegnekonekonkurrence om Danmark 1984, vinder: Vagtparaden 1984 (tegning)

Kritikerprisen

1959 Willy-August Linnemann: Døden må have en årsag (roman)
1959 Villy Sørensen: Digtere og dæmoner - fortolkninger og vurderinger (essays)

Kulturministeriets Børnebogspris

1959 Tove Ditlevsen: Annelise - tretten år

Louisiana-Prisen

1959 Thorkild Hansen
1959 Per Lange
1959 Ole Sarvig

H.C. Lumbye-prisen

1959 Knudåge Riisager

Kaptajn H.C. Lundgreens Legat

1959 Hans Andreasen
1959 Hilmar Wulff

Direktør J.P. Lund og hustru Vilhelmine Bugge's Legat

1959 Ingeborg Buhl
1959 Leif E. Christensen
1959 Aksel Heltoft

Hulda Lütken og Jacobs legat

1959 Tove Meyer

Läkerols Kulturpris

1959 Kjeld Hansen
1959 Jacob Paludan

Sophus Michaëlis' Legat

1959 Sivert Gunst

V.H. Michaelsens Legat for unge tegnere

1959 Elsa Nielsen, f 1923

Munksgaards hæderspris

1959 Svend Pallis

Carl Møllers Legat

1959 Henning Ipsen

Jeanne og Henri Nathansens Fødselsdagslegat

1959 Hilmar Wulff

Jeanne og Henri Nathansens Mindelegat

1959 Clara Pontoppidan

Nemos Forfatterlegat

1959 Grethe Risbjerg Thomsen

Carl Nielsen og Annemarie Carl Nielsen-Legatets Hæderspris

1959 Vagn Holmboe

Billedhugger Kai Nielsens Mindelegat

1959 Tove Ólafsson

Adam Oehlenschläger Legatet

1959 Karl Bjarnhof

Henrik Pontoppidans Mindefond

1959 Karen Blixen

Olaf Poulsens Mindelegat

1959 Inger Bagger
1959 Thecla Boesen
1959 Børge Møller Grimstrup
1959 Irwin Hasselmann
1959 Astrid Holm, f 1893

Poul Reumerts Studielegat

1959 Jørgen Reenberg

Edith og Helge Rode Legatet

1959 Grete Bendix

Ludvig Schytte og hustrus Mindelegat

1959 Johan Hye-Knudsen

Selskabet Bogvennernes Tegnerpris

1959 Povl Christensen

Selskabet for de skiønne og nyttige Videnskabers Pris

1959 H.C. Branner

Sonning-prisen

1959 Albert Schweitzer

Léonie Sonnings Musikpris

1959 Igor Stravinsky

Robert Storm P.-Legat

1959 Immanuel Tjerne
1959 Erik Werner

Studenternes æreskunstner, Kbh.

1959 Carl Th. Dreyer

Frøken Suhrs Forfatterlegat

1959 Leif E. Christensen
1959 Immanuel Tjerne

Teaterkatten

1959 Birgit Cullberg

Teaterpokalen

1959 Thorvald Larsen, f 1892
1959 Erling Schroeder

Tipsmidler

1959 Hans Andreasen
1959 Franz Berliner
1959 Ditte Cederstrand
1959 Mogens Garde
1959 Elsa Gress
1959 Asger Hansen
1959 Ole Juul
1959 Frank Jæger
1959 Eiler Jørgensen
1959 Erik Knudsen
1959 Ester Nagel
1959 Jørgen Nash
1959 Niels E. Nielsen
1959 Grethe Risbjerg Thomsen
1959 Ole Sarvig
1959 Peter Seeberg
1959 Villy Sørensen

Det Treschowske Fonds Kunstnerlegat

1959 Hans Olsen, f 1902

Tørsleff & Co.s litterære Hæderslegat

1959 Aage Dons

Udlandet - Prins Eugén Medaljen, Sverige

1959 Axel Salto

Æresdoktor

1959 Oluf Friis: Uppsala Universitet

Æresdoktor ved Københavns Universitet

1959 Jørgen Trolle

Æresdoktor ved Århus universitet

1959 H.P. Hansen

Æresmedlem

1959 Clara Hammerich: De danske Soroptimistklubber

Emil Aarestrup Medaillen

1959 Hans Hartvig Seedorff Pedersen

Årets danske jazzmusiker

1959 Poul Godske1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999
2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009
2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019
2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024