Litteraturpriser sorteret efter år. Del 1994

Denne side er under stadig udbygning.


1800-1804 - 1805-1809 - 1810-1814 - 1815-1819 - 1820-1824 - 1825-1829 - 1830-1834 - 1835-1839 - 1840-1844 - 1845-1849
1850-1854 - 1855-1859 - 1860-1864 - 1865-1869 - 1870-1874 - 1875-1879 - 1880-1884 - 1885-1889 - 1890-1894 - 1895-1899
1900-1904 - 1905-1909 - 1910-1914 - 1915-1919 - 1920-1924 - 1925-1929 - 1930-1934 - 1935-1939 - 1940-1944 - 1945-1949
1950-1954 - 1955-1959 - 1960-1964 - 1965-1969 - 1970-1974 - 1975-1979 - 1980-1984 - 1985-1989
1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999
2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009
2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019
2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024


1994

Væveren Lis Ahlmanns Legat

1994 Berit Hjelholt
1994 Inge Lindqvist

ALOA (Center for litteratur fra Afrika, Asien, Latinamerika og Oceanien)

1994 Abdulrazak Gurnah: Paradis

Alt for Damernes Kvindepris

1994 Camilla Bredholt

Det Anckerske Legat

1994 Pia Tafdrup

Det Anckerske Legat - andre modtagere

1994 Ivar Frounberg
1994 Kirsten Lockenwitz
1994 Jørgen Koefoed Rømer

H.C. Andersen Medaljen

1994 Bent Mejding
1994 Susse Wold

Arbejdernes Kulturpris (SiD)

1994 John Nehm

Arbejdslegat fra Autorkontoen

1994 Lone Andrup
1994 Thomas Bruun
1994 Birgit Filskov
1994 Hugo Hørlych Karlsen
1994 Lica Weis Næraa
1994 Bjarne Kim Pedersen

Niels Wessel Bagges Kunstfond

1994 Michael Kvium

Bakkehusets gæstebolig

1994 Solvej Balle: perioden 1994-97

Herman Bangs Mindelegat

1994 Bo Green Jensen

Herman Bangs Mindelegat (teater)

1994 Emmet Feigenberg

Beatrice-Prisen

1994 Jette Drewsen

Svend Bergsøes Fonds Formidlerpris

1994 -Selskabet til fremme af levende kultur i skolen
1994 Frederik Dessau

Den Berlingske Fonds Hæderspris

1994 Morten Grunwald

Den Berlingske Fonds Journalistpris

1994 Jens Kistrup

Bikubenfondens Legat, "Det gule kort"

1994 Anne Marie Egemose

Thorvald Bindesbøll Medaljen

1994 Erik Ellegaard Frederiksen
1994 Ursula Munch-Petersen

Blicherprisen

1994 Knud Sørensen

BMF's Børnebogspris

1994 Bent Rasmussen: Ud til kanten Simon, helt ud! (roman)

Bog & Idé-prisen (Danskernes Yndlingsforfatter)

1994 Johannes Møllehave

Bogforums Debutantpris

1994 Iben Claces: Tilbage bliver (digte)

Jul. Bomhols legatbolig, Digterhjemmet

1994 Lena Krogh Bertram

Professor, dr.phil. T. Bonnesen og hustru Inger, f. Zøylner's Legat

1994 Jesper Langberg

Victor Borges Musikpris

1994 Christina Bjørkøe

Ingeborg Brams' Mindelegat

1994 Kirsten Lehfeldt

Georg Brandes-Prisen

1994 Inge Eriksen: Skytsengle (essays)

Tagea Brandts Rejselegat

1994 Gudrun Boysen
1994 Ditte Gråbøl
1994 Kirsten Ortwed

Edith Brodersens Ærespris

1994 Tina Kiberg

Børnebibliotekarernes Kulturpris

1994 Birgit Wanting

Hakon Børresens Mindelegat

1994 Finn Savery

Cavling-prisen

1994 John Mynderup

Inge Dams Legat

1994 Charlotte Bøving

Danmarks Biblioteksforenings Forfatterpris

1994 Peter Seeberg

Danmarks Skolebibliotekarers Børnebogspris

1994 Anders Sørensen: udgør sammen med Per Tønnes Nielsen pseudonymet Tegnedrengene
1994 Per Tønnes Nielsen: udgør sammen med Anders Sørensen pseudonymet Tegnedrengene

Dansk Blindesamfunds Radiospilpris

1994 Svend Åge Madsen: Kopisten (roman)

Dansk Forfatterforenings børn- og ungdomsfond hædersgave

1994 Gruppe

Dansk Forfatterforenings Faglitterære Pris

1994 Ole Lange

Dansk Forfatterforenings H.C. Andersen Legat

1994 Jørgen Bonde Jensen
1994 Ulla Ryum

Dansk Forfatterforenings Jubilæumspris

1994 Kåre Bluitgen

Dansk Forfatterforenings legat

1994 Lisbeth Bendixen
1994 Katrine Marie Guldager: til rejsen til Zambia

Dansk Kvindesamfunds Mathildepris

1994 Liselotte Knudsen

Dansk Litteraturpris for Kvinder

1994 Inger Christensen

Dansk Musiker Forbunds Hæderspris

1994 TV-2

Dansk Oversætterforbunds ærespris

1994 Claus Bech

Dansk-Svensk KulturFonds Kulturpris

1994 Maria Fabien

Dansk-tysk Selskabs pris

1994 Frode Jelling Kristoffersen

Det Danske Akademis Store Pris

1994 Ib Michael

Danske Bladtegneres Cross-Pris

1994 Franz Füchsel

Danske Børnefilmklubbers Pris Pråsen

1994 Flemming Quist Møller

Det danske Kriminalakademis debutantpris

1994 Hans Henning Harmer: Nr. 17 på dødslisten (krimi)

Danske Kunstkritikeres Pris

1994 Christian Lemmerz

Arbejdslegat fra Danske Skønlitterære Forfattere

1994 F.P. Jac

C.L. Davids Fødselsdagslegat

1994 Marie-Louise Buhl

C.L. Davids legat for slægt og Venner

1994 Puk Lippmann
1994 Gerda Thune Andersen

Elisabeth Dons Mindelegat

1994 Anne Marie Heimdal

[Holger] Drachmannlegatet

1994 ikke uddelt

Drassows Legat

1994 Niels Barfoed
1994 Charlotte Blay: Stjerneskud og Halvmåne
1994 Bent Blüdnikow
1994 Ole Hammer
1994 Tage Skou-Hansen

Margot og Thorvald Dreyers Fond

1994 ikke uddelt

Carl Th. Dreyers Mindefonds Legat

1994 Janus Billeskov Jansen

Døssingprisen

1994 Bogombudsmændene

Eckersberg-Medaillen

1994 Peter Brandes
1994 Kirsten Dehlholm
1994 Otto Lawaetz
1994 Boje Lundgaard
1994 Lene Tranberg
1994 Inge Lise Westman

Egholtprisen

1994 Poul Erik Søe

Kjeld Elfelts Mindelegat

1994 Tom Havemann

Knud V. Engelhardts Mindelegat

1994 Vibeke Lassen Nielsen

Forfatterinderne Elsa og Charlotte Engholms forfatterlegat

1994 Peer Sibast

Leo Estvads Legat

1994 Gerd Rindel

Leo Estvads Legat til danske billedkunstnere

1994 Dan Sterup-Hansen

Johannes Ewalds Legat

1994 Jørgen Sonne

Else Faber Prisen

1994 Ingerlise Koefoed

Festskrift

1994 Poul Borum: Det forklædte hjerte. Festskrift til Poul Borum. Red. af Niels Frank og Janus Kodal
1994 Sven Dalsgaard: Ja til Sven Dalsgård!
1994 Gert Engel: Festskrift til Gert Engel i anledning af hans 70 års fødselsdag. Red. af Annelise Grinsted og Bodil Nistrup Madsen
1994 Kristine Heltberg: En slavist i humaniasmens tegn
1994 Hans Tyrrestrup: Hans Tyrrestrup - mellem tårn og kuppel

Forening for Boghaandværks Diplom

1994 Anders Kidmose, grafiker
1994 Kim Pedersen, grafiker
1994 Ida Balslev-Olesen
1994 Keld Helmer-Petersen

Forening for Boghaandværks Ærespris

1994 Birgit Sylvander

Årets Frederiksberg Kunstner

1994 Niels Viggo Bentzon

Frederiksborg Amts Store Kulturpris

1994 Knud W. Jensen

Forfatteren Peter Freuchens legat til minde om Magdalene og Peter Freuchen

1994 Kåre Bluitgen

Den færøske Litteraturpris (M.A. Jacobsens Heiðursløn)

1994 Jógvan Isaksen: Í hornatøkum við Prokrustes

Holger Gabrielsens Æreslegat

1994 Gabriel Axel

Martha og Paul René Gauguins Fond

1994 Jesper Corneliussen, f. 1951

Otto Gelsted-prisen

1994 Elias Bredsdorff

Gentofte kommunes kulturpris

1994 Preben Kristensen

Gerlev-Prisen

1994 Vegard Ulvang, Norge

Gladsaxe kommunes Musikpris

1994 Michael Brydenfeldt

Glasnøglen (nordisk pris)

1994 Kim Småge: Sub Rosa (krimi, dansk titel: Sub Rosa)

Det Grønlandske Hjemmestyres Kulturpris

1994 Kajaksammenslutningen

Søren Gyldendal Prisen

1994 Hanne Engberg

Gyldendals Boglegat

1994 Janus Kodal

Gyldendals Boglegat for Børnebogsforfattere og -tegnere

1994 Bente Olesen Nyström

De Gyldne Laurbær

1994 Peter Høeg: De måske egnede (roman)

Paul Hammerich-Prisen

1994 Villy Sørensen

Edition Wilhelm Hansens Komponistpris

1994 Karsten Fundal

Direktør Louis Hartmann og hustru Emilie Hartmanns Mindepris

1994 Margareta Mikkelsen

Ole Haslunds Kunstnerfond

1994 Claus Bjerring
1994 Erik August Frandsen
1994 Peter Hentze
1994 Solbjørg Højfeldt
1994 Bodil Kaalund
1994 Seppo Mattinen
1994 Kim Naver
1994 Henning Sprogøe
1994 Morten Stræde

Gurli og Charles Haugbøll-Prisen af den faglitterære gruppe i Dansk Forfatterforening

1994 Anders Enevig

Henry Heerups Æreslegat

1994 Jesper Christiansen, f 1955
1994 Anders Kirkegaard
1994 Tonning Rasmussen

Johanne Luise Heibergs Mindelegat

1994 Kirsten Rolffes

F. Hendriksen-Medaljen

1994 Pist Protta (forlag)

Henkel-Prisen

1994 Tammi Øst

HK Hillerøds kulturpris

1994 Hellen Niegaard

HK Jytte-Prisen

1994 Nikolaj Cederholm

HK Årets HK-Kunstner

1994 Marilyn Mazur

Holberg-Medaillen

1994 Ole Wivel

Madame Hollatz' Legat

1994 Lone Munksgaard Nielsen

Kammersanger Emil Holms Legat

1994 Nina Frederike Jeppesen
1994 Henriette Bonde-Hansen

Hvass-Fondens Rejselegat

1994 Karsten Fundal
1994 Helle Virkner

Knud Højgaards Fond

1994 Gudrun Pagter

N.L. Høyen Medaljen

1994 Poul Erik Skriver

Håbets Pris

1994 Asger Hulgaard
1994 Arne Aabenhus

Ingenio et arti

1994 Niels Bjørn Larsen

Bodil Ipsens Jubilæumslegat

1994 Elin Reimer

Lis Jacobsen-Prisen

1994 Elisabeth Møller Jensen

JASA-prisen

1994 Christina von Bülow

Peder Jensen Kjærgaard og Hustrus Legat

1994 Thomas Boberg
1994 Bo hr. Hansen
1994 Lotte Inuk
1994 Carsten René Nielsen
1994 Kim Fupz Aakeson

Martin Jensen og hustru Manja Jensens legat

1994 Janus Kodal

Laust Jensen-Prisen

1994 Lasse Ellegaard
1994 Helge Jensen, f 1910

Rektor frk. Ingrid Jespersens Legat

1994 Eva Johansson

Jord- og Betonarbejdernes Kulturpris

1994 John Nehm

Jyllands-Postens Kunstpris (Årets kunstner)

1994 Nils Erik Gjerdevik: jubilæumspris
1994 Malene Müllertz

Kaffeprisen

1994 Lise Nørgaard

Forfatterne Harald Kiddes og Astrid Ehrencron-Kiddes Legat

1994 Ole Korneliussen
1994 Peter Legård Nielsen
1994 Henning Mortensen

Landsretssagfører Niels Th. Kjølbyes Mindelegat

1994 Peter Steen

Klods Hans-Prisen

1994 Eva Glistrup

Kommunernes Skolebiblioteksforenings Forfatterpris

1994 Thorstein Thomsen: for sine rim

Konkurrence

1994 Kåre Bluitgen: Danida-konkurrence om inspirationsrejse, 35.000 til rejse til Mexico
1994 Søren Damm: Transit (roman, 3. præmie)
1994 Katrine Marie Guldager: Danida-konkurrence om inspirationsrejse, 35.000 til rejse til Zambia
1994 Merete Pryds Helle: Danida-konkurrence om inspirationsrejse, halvdelen af 35.000 til rejse til Sydafrika
1994 Vibeke Marx: Rosinantes romankonkurrence: Morgenåbner (roman)
1994 Morten Søndergaard: Danida-konkurrence om inspirationsrejse, halvdelen af 35.000 til rejse til Sydafrika
1994 Jakob Weis: Dramatikerstudios konkurrence, vinder: Noget om Eros

Krebs' Skoles Pris

1994 Jørn Lund

Kritikerprisen

1994 Christian Skov: Høstnætter, tale af Ejgil Søholm i Information 16-12-1994

Chr. Kryger-prisen

1994 Christian Nordkap
1994 Lars Rugaard
1994 Erik Valeur

Kultur- og Litteratur Orientering for Læsehandicappede's Kulturpris

1994 Ingerlise Koefoed

Kulturministeriets arbejdslegat

1994 Winnie Meisler: legat (Udvalget for den illustrerede danske Bog)
1994 Inge Pedersen
1994 Morten Søndergaard
1994 Dorrit Willumsen

Kulturministeriets Børnebogspris

1994 Anders Johansen: Kærlighedens labyrint (roman)

Kulturministeriets Illustratorpris

1994 Bente Olesen Nyström

Kulturministeriets nordiske rejsestipendium

1994 Thomas Bruun

Københavns Universitets Guldmedalje

1994 Niels Lyngsø: En eksakt rapsodi. Om Michel Serres' filosofi

Landbrugsraadets Kulturfonds pris

1994 Else-Marie Boyhus
1994 Erik Aalbæk Jensen

Lauritzen-prisen (mænd)

1994 Henning Moritzen

Limfjordsegnens Litteraturpris

1994 Fjord Press (forlag, USA): J.P. Jacobsen-prisen

LOs Kulturpris

1994 Dacapo teatret: ved Jørgen Leth, Lena Bjørn og Lone Thellesen
1994 Anker Jørgensen

H.C. Lumbye-prisen

1994 Svend Asmussen

Kaptajn H.C. Lundgreens Legat

1994 Jens Fink-Jensen

Hulda Lütken og Jacobs legat

1994 Thomas Boberg
1994 Klavs Bondebjerg
1994 Claus Grymer
1994 Ida Jessen

Läkerols Kulturpris

1994 formodes uddelt, men modtager pt. ukendt

Lektor Marie Lønggaards Rejselegat

1994 Kirsten Hastrup

Modersmål-Prisen

1994 Hans Jørgen Jensen

Kaj Munk-Prisen

1994 Sven Havsteen-Mikkelsen
1994 Erik Thostrup Jacobsen

Musikanmelderringens Kunstnerpris

1994 Mette Ejsing
1994 Katrine Gislinge

Erik Mørks Hæderslegat

1994 Birgitte Price

Maarum Mineralvandsprisen

1994 Erik Mortensen

Jeanne og Henri Nathansens Mindelegat

1994 Henrik Nordbrandt
1994 Bent William Rasmussen

Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfonds Hæderslegat

1994 Per Lütken

Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond

1994 Anne Marie Egemose
1994 Sharon Fisher
1994 Austin Grandjean
1994 Irene Griegst
1994 Gina Hedegaard Nielsen
1994 Turi Heisselberg Pedersen
1994 Benjamin Koppel
1994 Puk Lippmann
1994 Peder Rasmussen, f 1948
1994 Hans Sandgren Jakobsen
1994 Gertrud Vasegaard
1994 Myre Vasegaard
1994 Anette Ørom
1994 Gunhild Aaberg

Preben Neergaards Hæders- og Rejselegat

1994 Ghita Nørby

Nemos Forfatterlegat

1994 Pernille Tønnesen

Martin Andersen Nexø Legatet

1994 Bent William Rasmussen

Niels-Prisen

1994 Francesco Cristofoli

Carl Nielsen og Annemarie Carl Nielsen-Legatets Hæderspris

1994 Jørgen Haugen Sørensen
1994 Bjørn Nørgaard

Billedhugger Kai Nielsens Mindelegat

1994 Thomas Bang, f 1938

Morten Nielsens Mindelegat

1994 Birthe Arnbak

Knud Nissens Legat

1994 Nikolaj de Fine Licht

Nordisk Dramatikerpris

1994 Sven Holm: Schumanns nat (dramatik)

Nordisk Råds Litteraturpris

1994 Kerstin Ekman: Händelser vid vatten (roman, dansk titel: Hændelser ved vand)

Nordisk Råds Musikpris

1994 Erik Bergman: Den sjungande trädet (opera)

Nordisk Skolebibliotekarforenings Børnebogspris

1994 Torill Thorstad Hauger

Den Nordiske Litteratur- og Bibliotekskomités Journalistpris

1994 Erik Skyum-Nielsen

Nordjysk Kunstnerlegat

1994 Poul Anker Bech

Adam Oehlenschläger Legatet

1994 Klaus Rifbjerg

Adam Oehlenschlägers Skuespillegat

1994 Kirsten Olesen

Vilhelm Pachts Kunstnerlegat

1994 Erik Hagens
1994 Karin Birgitte Lund

Palæ Bars Jazzpris

1994 Benjamin Koppel

Benjamin Pedersens Legat

1994 Henrik Hagensen
1994 Joan Henningsen, f 1948

Kjeld Petersens Mindelegat

1994 Peter Schrøder

Ping-Prisen [1986-96]

1994 Sussi Bech

Clara Pontoppidans Fødselsdagslegatet

1994 Helle Hertz

Henrik Pontoppidans Mindefond

1994 Henrik Stangerup

Olaf Poulsens Mindelegat

1994 Elin Reimer

Publicistklubbens Jubilæumspris

1994 Lars Rugaard: Radioavisens ugemagasin Refleks (DR)
1994 Erik Valeur: Radioavisens ugemagasin Refleks (DR)

Publicistprisen

1994 Jan Stage: Asken brænder

Emil Reesens Mindelegat

1994 Lavard Friisholm

Poul Reumerts Studielegat

1994 Søren Sætter-Lassen

Revyernes Revys Æreskunstner

1994 Ove Sprogøe

Klaus Rifbjergs Debutantpris for Lyrikere

1994 Kirsten Hammann: Mellem tænderne (digte)

Edith og Helge Rode Legatet

1994 Vibeke Vasbo

Rosenkjær-Prisen

1994 Johannes Møllehave

Palle Rosenkrantz Prisen

1994 Arturo Pérez-Reverte: Dumas-Klubben eller I Richelieus skygge (roman)

Otto Rungs Forfatterlegat

1994 Grete Povlsen

Rungstedlundprisen

1994 Clara Selborn

Rødekro Kommunes Kulturpris

1994 Michala Petri

Balletinstruktør Vibeke Rørvigs legat

1994 Edith Frandsen

Peter Sabroe-Prisen

1994 Stop Volden
1994 Erik Sigsgaard

San Cataldo-legatet

1994 Peter H. Fogtdal

Poul og Sylvia Schierbecks Legat

1994 Svend Hvidtfelt Nielsen

Aksel Schiøtz-Prisen

1994 Inger Dam-Jensen

Silkeborg Kunstnerlegat

1994 Nils Erik Gjerdevik

Adam Smith Prisen

1994 Vaclav Klaus

Sonning-prisen

1994 Krzysztof Kieslowski

Léonie Sonnings Musikpris

1994 Krystian Zimmerman

Simon Spies Fonden

1994 Katrine Hauch-Fausbøll
1994 Kenneth Kreutzmann: danseprisen
1994 Kirsten Vaupel: Simon Spies' Showpris (som medlem af Swing Sisters)

Statens Kunstfond. Livsvarig ydelse (anden gruppe end litteratur)

1994 Torben Ebbesen
1994 Steffen Jørgensen, f 1940
1994 Mogens Møller

Michael Strunge-Prisen

1994 Nicolaj Stochholm

Studenternes æreskunstner, Kbh.

1994 Ghita Nørby

Jens Søndergaard og Hustrus Mindelegat

1994 Erik August Frandsen

Søren-Prisen (Socialdemokratiet i Nordjyllands kulturpris)

1994 Thorvald Odgaard

Poeten Poul Sørensen og fru Susanne Sørensens Legat

1994 Kjeld Heltoft

Teaterpokalen

1994 Tommy Kenter

Anne Marie Telmanyi, født Carl-Nielsen's Fond

1994 Jane Muus
1994 Elsa Nielsen, f 1923
1994 Jytte Rex
1994 Helle Thorborg

Karen Marie Thorsens Legat

1994 Jesper Christensen, f 1948

Thorvaldsen Medaillen

1994 Mogens Møller

Ruth og Finn Torjussons Fonds hædersgave

1994 Peter Bonnén
1994 Hugo Arne Buch

Tórshavns Byråds Børnebogspris

1994 Niels Jákup Thomsen
1994 Ella Smith Clementsen

Det Treschowske Fonds dansk-norske legat,

1994 Lars Roar Langslet

Det Treschowske Fonds Kunstnerlegat

1994 John Hahn-Petersen

Udlandet - + Andre priser

1994 Pierre Bourgeat: Gustav-Heinemann-Friedenspreis für Kinder- und Jugendbücher (Tyskland): Den lange rejse (sammen med Lene Bourgeat)
1994 Inger Christensen: Der Österrreichische Staatspreis für Litteratur
1994 Inger Sigsgaard: Prix Nordica
1994 Per Øhrgaard: Goethe-Medaille (fra Das Goethe-Institut, Vesttyskland)

Udlandet - Einar Hansens Forskningsfonds Forskningspris, Malmø

1994 Frans Gregersen

Udlandet - Einar Hansens Forskningsfonds Hæderspris, Malmø

1994 Niels Barfoed
1994 Anne-Marie Steen Petersen

Udlandet - IBBY's H.C. Andersen-pris

1994 Michido Maado
1994 Jörg Müller

Udlandet - Prins Eugén Medaljen, Sverige

1994 Bjørn Nørgaard

Udlandet - Henrich Steffens-prisen

1994 Ralf Långbacka

Udlandet - Svenska Akademiens Nordiska Pris

1994 Inger Christensen

Nils Ufers mindelegat til unge, besværlige journalister

1994 Hans Davidsen-Nielsen

Olaf Ussings Legat

1994 Jesper Christensen, f 1948
1994 Axel Strøbye

Vejle Amts Bibliotekspris

1994 Jette Drewsen

Volmer-Sørensens Mindelegat

1994 Palle Andersen
1994 Ulla Henningsen, f 1951
1994 Jørn Hjorting
1994 Else-Marie Juul Hansen
1994 Anne Linnet
1994 Claus Ryskjær

Ben Webster-prisen

1994 Christina Dahl
1994 Niels Jørgen Steen

Weekendavisens Litteraturpris

1994 Pia Tafdrup: Territorialsang (digte)

Liva Weels Jubilæumslegat

1994 Ulla Henningsen, f 1951

Erik Westerby-Prisen

1994 Axel Degn Johansson

Christian Wilster-Prisen

1994 Hans Peter Lund

Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat

1994 Gertrud Vasegaard
1994 Myre Vasegaard

Æresdoktor

1994 Henrik Jeppesen, f 1937: University of Ghana

Æresdoktor ved Lunds Universitet

1994 Anne-Lise Christensen

Æresmedlem

1994 Svend Wiig Hansen: Akademiet

Emil Aarestrup Medaillen

1994 Pia Juul

Årets Revyforfatter

1994 Jacob Morild

Årets Revykomponist

1994 Morten Wedendahl

Årets Revykunstner (Årets Dirch)

1994 Steen Stig Lommer

Årets Skovhuslyriker

1994 Karin Larsen, f 1964

Årets Victor

1994 Klaus Laursen
1994 Lars Herluf Jensen

Årets æreshåndværker (Kjøbenhavns Håndværkerforening)

1994 Erik Mortensen1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999
2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009
2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019
2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024