Litteraturpriser sorteret efter år. Del 1815 - 1819

Denne side er under stadig udbygning.


1800-1804 - 1805-1809 - 1810-1814 - 1815-1819 - 1820-1824 - 1825-1829 - 1830-1834 - 1835-1839 - 1840-1844 - 1845-1849
1850-1854 - 1855-1859 - 1860-1864 - 1865-1869 - 1870-1874 - 1875-1879 - 1880-1884 - 1885-1889 - 1890-1894 - 1895-1899
1900-1904 - 1905-1909 - 1910-1914 - 1915-1919 - 1920-1924 - 1925-1929 - 1930-1934 - 1935-1939 - 1940-1944 - 1945-1949
1950-1954 - 1955-1959 - 1960-1964 - 1965-1969 - 1970-1974 - 1975-1979 - 1980-1984 - 1985-1989
1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999
2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009
2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019
2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024


1815

Københavns Universitets Guldmedalje

1815 Henrik Nicolai Clausen: Fremstilling og bedømmelse af apologeternes beviser for kristendommen imod hedenske og jødiske modstandere
1815 Peder Hjort

Titulær professor

1815 Laurits Severin Lund
1815 Finnur Magnússon
1815 Jens Bertel Møller

Æresdoktor

1815 H.W. Gerstenberg: Kiel, i filosofi


1816

Fonden ad Usus Publicos

1816 Knud Lyne Rahbek: Hædersgave for bøgerne om Holbergs komedier (bind 1-3, udgivet 1815-17)

Københavns Universitets Guldmedalje

1816 N.B. Krarup, f 1792

Selskabet for de skiønne og nyttige Videnskabers Pris

1816 Johannes Boye: Om historieskrivning (udgivet 1815)

Titulær professor

1816 Claus Schall
1816 Jens Hansen Smidth
1816 C.E.F. Weyse


1817

Fonden ad Usus Publicos

1817 Johan Ludvig Heiberg: 300 rbd. i sedler til hjælp til trykning af disputats.
1817 H.W. Lundbye: til udarbejdelse af en dansk-tysk-fransk-engelsk håndordbog (aldrig udgivet)
1817 Adam Oehlenschläger: rejselegat (Tyskland og Frankrig)

Københavns Universitets Guldmedalje

1817 Jacob Andreas Andresen
1817 H.Chr. Lyngbye: [for besvarelsen af den botaniske prisopgave]

Selskabet for de skiønne og nyttige Videnskabers Pris

1817 Torkel Baden, f. 1765: Senecas tragedier (oversættelse, ikke udgivet)
1817 Knud Lyne Rahbek: for sine nationaldramaer

Titulær professor

1817 Peder Malling


1818

Finansdeputationen

1818 N.F.S. Grundtvig: løntillæg, som han bevarede til 1842

Fonden ad Usus Publicos

1818 B.S. Ingemann: 2-årigt rejselegat (Tyskland, Frankrig, Schweiz, Italien)
1818 C.H. Pram: forskud på betaling for Drømmeren (drama)
1818 C.H. Pram: lån i forbindelse med rejse til Vestindien for at overtage en stilling der som toldforvalter

Københavns Universitets Guldmedalje

1818 Carl Otto

Selskabet for de skiønne og nyttige Videnskabers Pris

1818 F.C. Gutfeld: Religiøse poesier
1818 Frederik Høegh-Guldberg: Plautus-oversættelser

Titulær professor

1818 Rasmus Rask

Æresdoktor ved Københavns Universitet

1818 Otto Fabricius: dr.theol.h.c.


1819

Festskrift

1819 J.H. Schønheyder: Ved højtideligholdelsen af J.H. Schønheyders doktorpromotions 50de årsdag d. 23de november 1818

Fonden ad Usus Publicos

1819 Jens Baggesen: "gratification" på 1.000 rbd. i sedler.
1819 Johan Ludvig Heiberg: rejsestipendium
1819 Knud Lyne Rahbek: Hædersgave for bøgerne om Holbergs komedier (bind 1-3, udgivet 1815-17)

Selskabet for de skiønne og nyttige Videnskabers Pris

1819 J.A. Fibiger: Daniel Rantzaus biographie (bibliografi)
1819 P.G. Fibiger: Sofokles-oversættelse: Pindars anden olympiske seierssang (trykt 1823 i Prolusio ad festum in schola Coldingensi rite peragendum)
1819 V.K. Hjort: Lovtale over Daniel Rantzau (udbetalt til enken)

Titulær professor

1819 Christian Molbech1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999
2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009
2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019
2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024