Litteraturpriser sorteret efter år. Del 1890 - 1894

Denne side er under stadig udbygning.


1800-1804 - 1805-1809 - 1810-1814 - 1815-1819 - 1820-1824 - 1825-1829 - 1830-1834 - 1835-1839 - 1840-1844 - 1845-1849
1850-1854 - 1855-1859 - 1860-1864 - 1865-1869 - 1870-1874 - 1875-1879 - 1880-1884 - 1885-1889 - 1890-1894 - 1895-1899
1900-1904 - 1905-1909 - 1910-1914 - 1915-1919 - 1920-1924 - 1925-1929 - 1930-1934 - 1935-1939 - 1940-1944 - 1945-1949
1950-1954 - 1955-1959 - 1960-1964 - 1965-1969 - 1970-1974 - 1975-1979 - 1980-1984 - 1985-1989
1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999
2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009
2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019
2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024


1890

Det Anckerske Legat

1890 Henrik Pontoppidan

Det Anckerske Legat - andre modtagere

1890 Axel Helsted: Palæstina
1890 Søren Madsen, f 1861: døde inden rejsen
1890 Carl Nielsen, f 1865

Eckersberg-Medaillen

1890 Erik Henningsen
1890 Edvard Petersen, f 1841
1890 Theodor Philipsen, f 1840

Selskabet for de skiønne og nyttige Videnskabers Pris

1890 Victor Heise: B.S. Ingemann: Svanesang (udgiver, udbetalt til enken)

Titulær professor

1890 Nicolaj Bøgh
1890 Lorenz Frølich

Det Treschowske Fonds Kunstnerlegat

1890 Fr. Vermehren


1891

Det Anckerske Legat

1891 Otto C. Fønss: Tyskland, Schweiz og Italien

Det Anckerske Legat - andre modtagere

1891 Jeremias Christensen, f 1859
1891 Fini Henriques: Berlin, Dresden, Leipzig og Wien
1891 Christian Zacho

Eckersberg-Medaillen

1891 Edvard Petersen, f 1841

Københavns Universitets Guldmedalje

1891 Vilhelm Andersen: for en afhandling om Naturfølelsen i dansk litteratur
1891 Poul Levin: i nordisk filologi
1891 F.L. Østrup

Titulær professor

1891 Christian Barnekow, f 1837
1891 Frederik Dahl
1891 Jul. Chr. Gerson
1891 Chr. Grønlund
1891 Johannes Karup
1891 Gottfred Matthison-Hansen
1891 Henrik Smith

Det Treschowske Fonds Kunstnerlegat

1891 O. Evens


1892

Det Anckerske Legat

1892 Johan Holm Hansen: Italien

Det Anckerske Legat - andre modtagere

1892 Frederik Hammeleff
1892 Thorvald Niss
1892 Alfred Tofft

Eckersberg-Medaillen

1892 Ludvig Brandstrup, f 1861
1892 Joakim Skovgaard

Finansloven

1892 Frederik Barfod: støtte forhøjes fra 1.200 til 1.400 kr

Forfatterunderstøttelsen inddraget

1892 Henrik Pontoppidan: 3-årig støtte ikke fortsat pga. anklage for blasfemisk artikel i "Kjøbenhavns Børs-Tidende", en anmeldelse af Viggo Stuckenbergs roman Messias

Københavns Universitets Guldmedalje

1892 Knud Berlin

Den Raben-Levetzauske Fonds Ærespris

1892 Julius Paulsen, f 1860

Titulær professor

1892 O.F. Bache
1892 Christen Dalsgaard
1892 Georg Christian Freund
1892 Arnold Krog
1892 P. Mariager
1892 Harald Philipsen
1892 C. Riis-Knudsen
1892 Vilhelm Rosenstand
1892 L. Tuxen
1892 Aug. Winding
1892 C.F. Aagaard

Det Treschowske Fonds Kunstnerlegat

1892 Hans Beck


1893

Det Anckerske Legat

1893 Karl Larsen

Det Anckerske Legat - andre modtagere

1893 Niels Hansen Jacobsen
1893 Vilhelm Rosenberg
1893 A. Thorenfeld

Eckersberg-Medaillen

1893 H.A. Brendekilde
1893 N.P. Mols
1893 L. Tuxen

Finansloven

1893 Henrik Pontoppidan: støtten genoptaget med 1.000 årligt

Neuhausens præmie

1893 Knud Larsen

Selskabet for de skiønne og nyttige Videnskabers Pris

1893 Rudolf Schmidt: Tanker og toner

Thorvaldsen Medaillen

1893 Julius Paulsen, f 1860

Titulær professor

1893 Kristian Arentzen
1893 William Bloch
1893 Franz Neruda

Det Treschowske Fonds Kunstnerlegat

1893 Axel Madsen, f 1850


1894

Det Anckerske Legat

1894 Vilhelm Østergaard

Det Anckerske Legat - andre modtagere

1894 H.A. Brendekilde
1894 Anders Bundgaard: Italien
1894 H. Hamann

Eckersberg-Medaillen

1894 N.P. Mols

Festskrift

1894 Vilhelm Thomsen

Finansloven

1894 Chr. Balling: støtte fra ministeriet
1894 Johan Grove: støtte fra ministeriet
1894 Karl Larsen: rejselegat

Kunstakademiets lille Guldmedalje

1894 Anton Rosen

Københavns Universitets Guldmedalje

1894 William Thalbitzer

Selskabet for de skiønne og nyttige Videnskabers Pris

1894 Kristian Arentzen: Tre Tidsaldre
1894 Claudius Wilkens: Poesien. En fremstilling af poetikken

Titulær professor

1894 Otto Haslund
1894 Hans Acton Krarup: frasagde sig titlen kort før sin død
1894 Poul la Cour
1894 Hans Olrik

Det Treschowske Fonds Kunstnerlegat

1894 Otto Bache

Æresdoktor

1894 Jacob Helms

Æresdoktor ved Københavns Universitet

1894 S. Birket-Smith: dr.phil. h.c.
1894 C.F. Bricka
1894 Henning Frederik Feilberg
1894 K.J.V. Steenstrup: dr.phil.h.c.1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999
2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009
2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019
2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024