Litteraturpriser sorteret efter år. Del 1945 - 1949

Denne side er under stadig udbygning.


1800-1804 - 1805-1809 - 1810-1814 - 1815-1819 - 1820-1824 - 1825-1829 - 1830-1834 - 1835-1839 - 1840-1844 - 1845-1849
1850-1854 - 1855-1859 - 1860-1864 - 1865-1869 - 1870-1874 - 1875-1879 - 1880-1884 - 1885-1889 - 1890-1894 - 1895-1899
1900-1904 - 1905-1909 - 1910-1914 - 1915-1919 - 1920-1924 - 1925-1929 - 1930-1934 - 1935-1939 - 1940-1944 - 1945-1949
1950-1954 - 1955-1959 - 1960-1964 - 1965-1969 - 1970-1974 - 1975-1979 - 1980-1984 - 1985-1989
1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999
2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009
2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019
2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024


1945

Det Anckerske Legat

1945 Hans Kirk

Det Anckerske Legat - andre modtagere

1945 Anton Hansen
1945 Herman D. Koppel
1945 Knud Nellemose

H.C. Andersen-Mindemedaillen

1945 ikke uddelt

Otto Baches Legat

1945 Niels Lindberg, f 1886

Otto Benzons Forfatterlegat

1945 Kai Friis Møller

Tagea Brandts Rejselegat

1945 Inger Margrethe Boberg
1945 Else Brems
1945 Hulda Lütken
1945 Else Schøtt
1945 Ellen Thomsen, f 1906

Emma Bærentzens Legat

1945 Johannes Allen
1945 Ellen Duurloo
1945 Tove Meyer
1945 Tage Nissen

Cavling-prisen

1945 Henrik V. Ringsted

Dansk Forfatterforenings legat

1945 Otto Gelsted
1945 Mogens Klitgaard
1945 Mogens Linck
1945 Fredrik Nygaard

[Holger] Drachmannlegatet

1945 Tove Ditlevsen

Eckersberg-Medaillen

1945 Erik Hoppe
1945 Ole Søndergaard, f 1876
1945 C.Th. Sørensen

Knud V. Engelhardts Mindelegat

1945 Svenn Eske Kristensen

Festskrift

1945 Arthur Christensen: Øst og Vest

Finansloven

1945 Martin A. Hansen
1945 Georg Nordkild
1945 Valdemar Rørdam: giver selv afkald på sin hædersgave på 3.600

Forfatterforbundets Legat

1945 Aage Brodersen
1945 Steen Christensen
1945 Tove Ditlevsen
1945 Lis Elkjær
1945 Finn Gerdes
1945 Niels Hoffmeyer
1945 Niels Th. Mortensen
1945 Bertel Budtz Müller
1945 Nils Nilsson
1945 Mogens Jermiin Nissen
1945 Tage Nissen
1945 Georg Nordkild
1945 Sigfred Pedersen
1945 Halfdan Rasmussen
1945 Poul Sørensen
1945 Arnoff Thomsen
1945 Peter Tutein
1945 Johannes Weltzer
1945 Hilmar Wulff
1945 Johannes Wulff
1945 Mary Waagechristensen

Fødselsdagsfest

1945 Martin Andersen Nexø: folkefest i Fælledparken arrangeret af Land og Folk, 70-80.000 deltagere (taler af bl.a. professor Ejnar Thomsen, borgmester i Kbh. H.P. Sørensen, digteren Arnulf Øverland, Norge, formand for DKP Aksel Larsen)

Astrid Goldschmidts Legat

1945 Inger Bentzon
1945 Bertel Budtz Müller

Gyldendals Boglegat

1945 Henning Haslund-Christensen

Gyldendals Herman Bang legat

1945 Karen Aabye

Oluf Hartmanns Mindelegat

1945 Paul Høm

Ole Haslunds Kunstnerfond

1945 William Bewer
1945 Helle Virkner

Holberg-Medaillen

1945 Tom Kristensen

Generalinde Koefoeds Legat

1945 Alfred Jensen

Kollegernes ærespris

1945 Johanne Buchardt: Der går ingen vej tilbage (roman)

Konkurrence

1945 C.J. Andersen: Hagerups konkurrence om den bedste drengebog, vinder: Offerbåden i Helligmosen (roman)
1945 Erna Damgaard: Skandinavisk Bogforlags nordisk Børnebogskonkurrence, 2. præmie: Det gamle stukhus (roman)
1945 Gudrun Eriksen: Hagerups konkurrence om den bedste pigebog, vinder: Ungerne i Bjørnegade 5 (roman)
1945 Henry Kaiser: Skandinavisk Bogforlags nordisk Børnebogskonkurrence, ærespræmie: Spionen (roman)
1945 Henry Kaiser: Skandinavisk Bogforlags store romankonkurrence, ærespræmie: Guldstuden
1945 Axel A. Nielsen: Nordisk romankonkurrence: Menneske - hvorfor dømmer du? (roman, den danske 1. pris, Skandinavisk Bogforlag)
1945 Estrid Ott: Bjørne-Kari (1. præmie i konkurrence om skandinavisk børnebog)
1945 Dorette Uldall: Skandinavisk Bogforlags nordisk Børnebogskonkurrence, ærespræmie: Den kongelige fange (roman)

Den kulturelle Fonds hæderspris

1945 Jørgen Bentzon

Københavns Universitets Guldmedalje

1945 Aage Henriksen

Kaptajn H.C. Lundgreens Legat

1945 K.L. Hansen
1945 Olaf Linck
1945 Hilmar Wulff

Professor Peter Mariager og hustrus legat

1945 Hartvig Frisch

Sophus Michaëlis' Legat

1945 Sigfred Pedersen
1945 Josef Petersen

Kaj Munk-Prisen

1945 Martin A. Hansen

Musikanmelderringens Kunstnerpris

1945 Kirsten Thrane Petersen

Carl Møllers Legat

1945 Gunner Gersov

Jeanne og Henri Nathansens Fødselsdagslegat

1945 [Carl Erik] Soya

Billedhugger Kai Nielsens Mindelegat

1945 Knud Nellemose

Egmont H. Petersens Fonds Jubilæumslegat

1945 Gunner Gersov

Egmont H. Petersens Fonds Legat

1945 Kjeld Hansen
1945 Carl Stuhr

Politikens Kunstnerpris

1945 Sonja Hauberg: Syv år for Lea (roman)

Henrik Pontoppidan-legatet

1945 Hans Kirk

Rongeske Fonds Legat

1945 Helge Christoffersen
1945 Dan Sterup-Hansen

Schultz' Litteraturpris

1945 Leo Tonti: Klimakterium (roman)

Frøken Suhrs Forfatterlegat

1945 Ellen Duurloo
1945 Josef Petersen

Teaterpokalen

1945 Maria Garland
1945 Cai Hegermann-Lindencrone, f 1881: ekstra uddeling: for ledelsen af Det kgl. Teater i besættelsesårene 1940-45

Æresdoktor ved Københavns Universitet

1945 Th.A. Müller

Æresmedlem af udenlandsk forening

1945 Kjeld Abell: Norsk Forfatterforening
1945 Vilhelm Andersen: Svenska Litteratursällskapet i Finland
1945 Otto Gelsted: Norsk Forfatterforening
1945 Johannes V. Jensen: Norsk Forfatterforening
1945 Paul la Cour: Norsk Forfatterforening
1945 Martin Andersen Nexø: Norsk Forfatterforening

Æresmedlem af Dansk Forfatterforening

1945 Martin Andersen Nexø


1946

Det Anckerske Legat

1946 Knuth Becker

Det Anckerske Legat - andre modtagere

1946 Knud Jeppesen, f 1892
1946 Elof Risebye
1946 Einar Utzon-Frank

H.C. Andersen-Mindemedaillen

1946 ikke uddelt

Otto Benzons Forfatterlegat

1946 Jesper Ewald

Thorvald Bindesbøll Medaljen

1946 Ejgil Vedel

Tagea Brandts Rejselegat

1946 Esther Ammundsen
1946 Fanny Halstrøm
1946 Gerda Henning
1946 Juliane Sveinsdottir

Emma Bærentzens Legat, andre modtagere

1946 Gunnar Heide
1946 Hanna Allin
1946 Karen Meyer
1946 Søren Weis
1946 Mogens Balle
1946 Lavard Friisholm
1946 Ida Koppel
1946 Bjørn Watt-Boolsen
1946 Hans Øllgaard, f 1911

Emma Bærentzens Legat

1946 Halfdan Rasmussen
1946 Hilmar Wulff
1946 Mary Waagechristensen

Cavling-prisen

1946 Ole Vinding

[Holger] Drachmannlegatet

1946 Martin A. Hansen
1946 Sigfred Pedersen

Eckersberg-Medaillen

1946 Jørgen Gudmundsen-Holmgreen
1946 Ulf Rasmussen, f 1913

Ekstrabladets videnskabspris

1946 Gunnar Nørgaard

Knud V. Engelhardts Mindelegat

1946 ikke uddelt

Festskrift

1946 Jørgen Bukdahl: Festskrift til Jørgen Bukdahl på 50-årsdagen 8. december 1946. Red. af Peder Hesselaa og Cai M. Woel
1946 Jacob Paludan: Hilsen til Jacob Paludan på halvtredsårsdagen den 7. februar 1946 (red. Orla Lundbo)
1946 [Carl Erik] Soya: Festskrift til Soya på halvtredsårsdagen 30. oktober 1946 (red. Cai M. Woel)

Finansloven

1946 Inger Bentzon
1946 Sven Clausen
1946 Otto Gelsted
1946 Grethe Heltberg
1946 Hakon Holm
1946 Martin Andersen Nexø: Hædersgave på 3.600
1946 Cai M. Woel

Forfatterunderstøttelsen inddraget

1946 Thorkil Barfod
1946 Harald Bergstedt
1946 Svend Fleuron
1946 Edvard Nielsen-Stevns

Fødselsdagsfest

1946 Johannes Jørgensen: 80 år, fejres ved en festmiddag i København

Astrid Goldschmidts Legat

1946 Josef Petersen

Gyldendals Boglegat

1946 Thit Jensen

Gyldendals Herman Bang legat

1946 Agnes Henningsen

Oluf Hartmanns Mindelegat

1946 Svend Engelund

Ole Haslunds Kunstnerfond

1946 Bredo L. Grandjean
1946 Henry Luckow-Nielsen
1946 Gertrud Vasegaard
1946 Astrid Villaume

Kai Hoffmann Legatet

1946 Kai Hoffmann

Holberg-Medaillen

1946 Harry Søiberg

Rektor frk. Ingrid Jespersens Legat

1946 Elise Thomsen, f 1901

Kollegernes ærespris

1946 Karen Enevold

Konkurrence

1946 Ib Freuchen: Hørespilkonkurrence, 1. præmie: Det fjerde Bud (indsendt under pseudonymet Uala, udsendt 8-11-1946)
1946 Thorkil Holm: Skandinavisk Bogforlags konkurrence om årets bedste pigebog: Irene Frank
1946 Bernhard Jensen: Hørespilskonkurrence, 2. præmie: Ole og Verden (udsendt 29-11-1946)

Den kulturelle Fonds hæderspris

1946 Johan Hye-Knudsen

Københavns Universitets Guldmedalje

1946 Thorkild Bjørnvig: Rilke og tysk tradition (prisopgave, udgivet 1959)
1946 Anne Chaplin Hansen

Kaptajn H.C. Lundgreens Legat

1946 Chr. C. Christiansen
1946 O.M. Børup Sørensen
1946 Børge Mikkelsen
1946 Tage Nissen

Professor Peter Mariager og hustrus legat

1946 Carsten Høeg

Sophus Michaëlis' Legat

1946 Johannes Weltzer

V.H. Michaelsens Legat for unge tegnere

1946 Erling Frederiksen
1946 Per Ulrich

Musikanmelderringens Kunstnerpris

1946 Erling Bløndal Bengtsson

Carl Møllers Legat

1946 Peer Schaldemose

Jeanne og Henri Nathansens Fødselsdagslegat

1946 Per Lange

Jeanne og Henri Nathansens Mindelegat

1946 H.C. Branner

Martin Andersen Nexø Legatet

1946 Harald Herdal
1946 Hans Scherfig

Egmont H. Petersens Fonds Legat

1946 Peer Schaldemose

Politikens Kunstnerpris

1946 Arne Hammelboe

Henrik Pontoppidans Mindefond

1946 Johannes Jørgensen

Helge Rode Legatet

1946 Halfdan Rasmussen

Rundskuelegatet

1946 Immanuel Tjerne

Alfred Schmidts legat

1946 Per Ulrich

Schultz' Litteraturpris

1946 René von Barnekow: Jeg mødte en viking (roman)

Selskabet for de skiønne og nyttige Videnskabers Pris

1946 Julius Bomholt
1946 Hakon Holm
1946 Hans Hartvig Seedorff Pedersen

Studenternes æreskunstner, Kbh.

1946 Kjeld Abell: tale i Frederik Schyberg: Kjeld Abell. Thaning, 1947

Frøken Suhrs Forfatterlegat

1946 Aage Brodersen
1946 Lis Elkjær

Harry Søibergs mindelegat

1946 Harry Søiberg

Teaterpokalen

1946 Kjeld Abell

Thorvaldsen Medaillen

1946 Axel P. Jensen, f 1885
1946 Jens Søndergaard

Tørsleff & Co.s litterære Hæderslegat

1946 Johanne Buchardt
1946 Finn Gerdes
1946 Martin A. Hansen
1946 Georg Nordkild

Udlandet - + Andre priser

1946 Inger Bentzon: rejselegat fra Norsk Forfatterforening
1946 Karl Lauritz Aastrup: rejselegat fra Norsk Forfatterforening

Æresborger

1946 Karin Michaëlis: på Thurø
1946 C. Willemoës: i Ribe

Æresdoktor

1946 Andreas Blinkenberg: dr.litt. i Dijon

Æresdoktor ved Århus universitet

1946 Peter Holm: dr.phil.h.c.

Æresmedlem

1946 Povl Engelstoft: Roskildensersamfundet
1946 Ib Schønberg: Dansk Artist Forbund

Æresmedlem af Danmarks Biblioteksforening

1946 Jørgen Banke


1947

Det Anckerske Legat

1947 H.C. Branner

Det Anckerske Legat - andre modtagere

1947 Niels Viggo Bentzon
1947 Niels Lergaard
1947 Harald Quistgaard

H.C. Andersen-Mindemedaillen

1947 Gustaf Bengtsson: Nye bastioner (roman)

Otto Benzons Forfatterlegat

1947 [Carl Erik] Soya

Thorvald Bindesbøll Medaljen

1947 Henry Luckow-Nielsen

Tagea Brandts Rejselegat

1947 Erna Christensen, f 1906
1947 Elisabeth v.d. Hude
1947 Ellen Birgithe Nielsen
1947 Ebba Wilton

Emma Bærentzens Legat, andre modtagere

1947 Jørn Jeppesen

Emma Bærentzens Legat

1947 Kai Borgen Nielsen
1947 Børge Madsen
1947 Fredrik Nygaard
1947 Peer Schaldemose

Cavling-prisen

1947 Gunnar R. Næsselund

Dansk Forfatterforenings legat

1947 Jørgen Nash

Dansk Oversætterforbunds ærespris

1947 Axel Juel

[Holger] Drachmannlegatet

1947 Karin Michaëlis

Eckersberg-Medaillen

1947 Finn Juhl
1947 Ejgil Vedel

Gösta Ekman-prisen

1947 Bodil Kjer

Knud V. Engelhardts Mindelegat

1947 Agner Christoffersen

Festskrift

1947 Svend Dahl: Svend Dahl på tresårsdagen. 1887 - 24. september - 1947 (bibliografi)

Astrid Goldschmidts Legat

1947 Børge Madsen

Gyldendals Boglegat

1947 Eigil Knuth

Gyldendals Herman Bang legat

1947 Astrid Ehrencron-Kidde

C.F. Hansen Medaljen

1947 Kay Fisker
1947 C.F. Møller, f 1898

Direktør Louis Hartmann og hustru Emilie Hartmanns Mindepris

1947 Erling Frederiksen

Ole Haslunds Kunstnerfond

1947 Birgitte Federspiel

Kai Hoffmann Legatet

1947 Tove Meyer

Holberg-Medaillen

1947 [Carl Erik] Soya: tale af Cai M. Woel i Bogens tjenere (Søren Lunds Forlag, 1953) side 111-114

Ingenio et arti

1947 Evelyn Heepe
1947 Herluf Jensenius
1947 Henrik Lund

Kollegernes ærespris

1947 Steen Christensen

Konkurrence

1947 Erik Kjeld Olsen: Nordisk Romankonkurrence: Nogle af de dage (roman, delt 1. præmie i den danske afdeling, sammen med Guiseppe Scocozza)
1947 Giuseppe Scocozza: Nordisk Romankonkurrence: Træet uden frugt (roman, delt 1. præmie i den danske afdeling, sammen med Erik Kjeld Olsen)

Kraks Blå Bog

1947 Aage Strunk: sidst 1949

Den kulturelle Fonds hæderspris

1947 Mogens Wöldike

Kaptajn H.C. Lundgreens Legat

1947 E. Juel-Hansen
1947 Holger Rosenberg
1947 Peter Tutein

Direktør J.P. Lund og hustru Vilhelmine Bugge's Legat

1947 Hans Lyngby Jepsen

Sophus Michaëlis' Legat

1947 Mogens Linck

V.H. Michaelsens Legat for unge tegnere

1947 Helge Christoffersen

Kaj Munk-Prisen

1947 Børnehave i Kappel i Angel

Carl Møllers Legat

1947 Svend Aage Clausen

Jeanne og Henri Nathansens Fødselsdagslegat

1947 Harald Herdal

Jeanne og Henri Nathansens Mindelegat

1947 Hans Kirk

Martin Andersen Nexø Legatet

1947 Knuth Becker

Billedhugger Kai Nielsens Mindelegat

1947 Ulf Rasmussen, f 1913

Morten Nielsens Mindelegat

1947 Halfdan Rasmussen

Politikens Kunstnerpris

1947 Martin A. Hansen

Henrik Pontoppidans Mindefond

1947 Karin Michaëlis

Helge Rode Legatet

1947 Paul la Cour

Schultz' Litteraturpris

1947 Elsa Gress: Mellemspil (roman)

Studenternes æreskunstner, Kbh.

1947 Margot Lander

Frøken Suhrs Forfatterlegat

1947 H.C. Branner
1947 Aase Hansen

Harry Søibergs mindelegat

1947 Hilmar Wulff

Teaterpokalen

1947 Margot Lander

Thorvaldsen Medaillen

1947 J.F. Willumsen

Tuborgfondet

1947 Hans Hartvig Seedorff Pedersen

Tørsleff & Co.s litterære Hæderslegat

1947 Peder Jensen Kjærgaard
1947 Palle Lauring
1947 Thomas Olesen Løkken
1947 Ellen Raae

Udlandet - Prins Eugén Medaljen, Sverige

1947 J.F. Willumsen

Æresborger

1947 Johannes Larsen: i Kerteminde

Æresdoktor

1947 Hans Fuglsang-Damgaard: dr.theol. h.c., Sopron
1947 Johannes Pedersen, f 1883: Manchester University

Æresmedlem af udenlandsk forening

1947 J.K. Larsen: Sóci d'ou Felibrige (Frankrig, Provence)


1948

Det Anckerske Legat

1948 Hans Povlsen

Det Anckerske Legat - andre modtagere

1948 Ejnar Jacobsen
1948 August Keil
1948 Sigurd Swane

Herman Bangs Mindelegat

1948 Knud Sønderby

Otto Benzons Forfatterlegat

1948 Kjeld Abell

Tagea Brandts Rejselegat

1948 Lis Ahlmann
1948 Anna Borg
1948 Henny Glarbo
1948 Aase Hansen

Emma Bærentzens Legat, andre modtagere

1948 Alice Buckhave
1948 Fritz Rasmussen
1948 Mogens Helms
1948 Villy J. Andersen
1948 Kjeld Jacobsen, f 1915
1948 Mogens Jørgensen, f 1914
1948 Karen Marie Løwert
1948 Grethe Thordahl
1948 Vibeke Warlev: Vibeke Warlev

Emma Bærentzens Legat

1948 Finn Gerdes
1948 Alice Guldbrandsen
1948 Erik Knudsen

Cavling-prisen

1948 Nele Poul Sørensen

Dansk Oversætterforbunds ærespris

1948 Ejnar Thomassen

[Holger] Drachmannlegatet

1948 Ole Sarvig

Eckersberg-Medaillen

1948 Laur. Hartz
1948 Tove Ólafsson

Ekstrabladets videnskabspris

1948 Heinz Holter

Knud V. Engelhardts Mindelegat

1948 Jacob Hermann

Festskrift

1948 Kai Friis Møller: En engelsk bog. Tilegnet Kai Friis Møller på hans 60 årsdag
1948 Chr. Axel Jensen: Chr. Axel Jensen 1878. 1. aug. 1948

Finansloven

1948 Karen Nyrop Christensen

Astrid Goldschmidts Legat

1948 Hans Bjerregaard
1948 Aage Rasmussen

Gyldendals Boglegat

1948 Harald Herdal

Ole Haslunds Kunstnerfond

1948 Hannah Bjarnhof
1948 Tove Clemmensen
1948 Morten Jensenius

Kai Hoffmann Legatet

1948 Poul Sørensen

Holberg-Medaillen

1948 Paul la Cour

Ingenio et arti

1948 Kaare Borchsenius
1948 Mogens Wöldike

Rektor frk. Ingrid Jespersens Legat

1948 Grethe Kolbe

Kollegernes ærespris

1948 Hilmar Wulff: Vejen til livet (roman)

Konkurrence

1948 Edvin Kræmer: Ekstrabladets konkurrence om det bedste moderne eventyr, vinder

Københavns Universitets Guldmedalje

1948 Jens Kistrup: for en afhandling om den danske romantisme

Kaptajn H.C. Lundgreens Legat

1948 Hans Hartvig Seedorff Pedersen

Direktør J.P. Lund og hustru Vilhelmine Bugge's Legat

1948 Erik Knudsen
1948 Finn Methling
1948 Ester Nagel

Sophus Michaëlis' Legat

1948 Jens August Schade

Kaj Munk-Prisen

1948 Kofoeds Skole

Carl Møllers Legat

1948 Willy Breinholst

Jeanne og Henri Nathansens Fødselsdagslegat

1948 Knud Sønderby

Jeanne og Henri Nathansens Mindelegat

1948 Paul la Cour

Egmont H. Petersens Fonds Legat

1948 Hans Lyngby Jepsen

Politikens Kunstnerpris

1948 John Frandsen

Henrik Pontoppidans Mindefond

1948 Agnes Henningsen

Helge Rode Legatet

1948 Axel Juel

Rongeske Fonds Legat

1948 Per Ulrich

San Cataldo-legatet

1948 Erling Zeuthen Nielsen

Alfred Schmidts legat

1948 Bo Bojesen

Selskabet for de skiønne og nyttige Videnskabers Pris

1948 F.J. Billeskov Jansen
1948 Martin A. Hansen

Studenternes æreskunstner, Kbh.

1948 Einar Nørby

Frøken Suhrs Forfatterlegat

1948 Hans Bjerregaard
1948 Aage Rasmussen

Harry Søibergs mindelegat

1948 Mary Waagechristensen

Teaterpokalen

1948 Mogens Wieth

Thorvaldsen Medaillen

1948 Rasmus Harboe
1948 Jais Nielsen, f 1885

Tørsleff & Co.s litterære Hæderslegat

1948 Erik Knudsen
1948 Poul P.M. Pedersen
1948 Edith Rode
1948 Michael Tejn

Udlandet - + Andre priser

1948 Wolja Erichsen: honorær professor i ægyptologi (Tyskland, universitetet i Mainz)
1948 Harry Søiberg: svensk-finsk forfatterforenings legat til ophold i Finland

Udlandet - De olympiske Lege

1948 Josef Petersen: Den olympiske Mester (legende, sølv)

Æresdoktor

1948 Carsten Høeg: Aberdeen Universitet (dr.jur.)

Æresmedlem

1948 Holger Rosenberg: Eventyrernes Klub

Æresmedlem af udenlandsk forening

1948 Knud Andersen: Circulo literaria Antero de Quental (portugisisk litterært selskab)

Æresmedlem af Dansk Forfatterforening

1948 Martin Andersen Nexø: frasiger sig sit æresmedlemskab pga. foreningens protester mod begivenhederne i Tjekkoslovakiet
1948 Harry Søiberg


1949

Det Anckerske Legat

1949 ikke uddelt: uddeles herefter kun i lige år

H.C. Andersen-Mindemedaillen

1949 Inge Haagensen: Vi ser aldrig det hele (roman)

Herman Bangs Mindelegat

1949 Ingeborg Johansen

Otto Benzons Forfatterlegat

1949 Karen Blixen

Tagea Brandts Rejselegat

1949 Dorothy Larsen, f 1911
1949 Edith Oldrup Pedersen
1949 Agnete Varming

Emma Bærentzens Legat, andre modtagere

1949 Asmund Rostrup

Emma Bærentzens Legat

1949 Jørgen Nash
1949 Aage V. Reiter
1949 Sigurd Strangen

Cavling-prisen

1949 Poul Dalgaard: sammen med Anders B. Nørgaard
1949 Anders B. Nørgaard: sammen med Poul Dalgaard

Dansk Forfatterforenings legat

1949 Ove Abildgaard

Dansk Oversætterforbunds ærespris

1949 Johannes V. Jensen
1949 Johannes Jørgensen

[Holger] Drachmannlegatet

1949 Børge Madsen

Eckersberg-Medaillen

1949 Mogens Andersen
1949 August Keil
1949 Egon Mathiesen
1949 H.G. Skovgaard

Ekstrabladets videnskabspris

1949 Carl Georg Schultz

Knud V. Engelhardts Mindelegat

1949 Erik Herløw

Forfatterforeningens æreslegat

1949 Ulf Hoffmann

Fødselsdagsfest

1949 Martin Andersen Nexø: i Fælledparken i Kbh. og med et fakkeltog på Rådhuspladsen Kbh. (et fest på rådhuset var blevet afslået af borgmesteren)

Astrid Goldschmidts Legat

1949 Jens August Schade

Gyldendals Boglegat

1949 R. Broby-Johansen

De Gyldne Laurbær

1949 Martin A. Hansen

Ole Haslunds Kunstnerfond

1949 ikke uddelt

Kai Hoffmann Legatet

1949 Ulf Hoffmann

Holberg-Medaillen

1949 Karen Blixen: tale af Cai M. Woel i Bogens tjenere, 1953, side 115-118

Ingenio et arti

1949 Hans Beck
1949 Albert Høeberg
1949 Edith Rode

Rektor frk. Ingrid Jespersens Legat

1949 Ruth Lachmann

Ørelæge Valdemar Klein og Læge fru Johanne Kleins Legat

1949 S.H. Mygind

Kollegernes ærespris

1949 Kelvin Lindemann: Gyldne kæder (roman)

Konkurrence

1949 Chr. M. Christensen: Nordisk romankonkurrence: Den hvide mønt (roman, 1. pris)
1949 Hans Mølbjerg: Skandinavisk romankonkurrence: Gården (roman)

Københavns Universitets Guldmedalje

1949 Erik Dal

Kaptajn H.C. Lundgreens Legat

1949 C. Sølver

Direktør J.P. Lund og hustru Vilhelmine Bugge's Legat

1949 Johannes Allen
1949 Jørgen Nash
1949 Halfdan Rasmussen

Professor Peter Mariager og hustrus legat

1949 Josef Petersen

Sophus Michaëlis' Legat

1949 Johannes Smith

Kaj Munk-Prisen

1949 mindevæg (for faldne sømænd under 2. verdenskrig) i sømandskirken i Newcastle

Carl Møllers Legat

1949 Jørgen Nash

Inga Nalbandian født Collins legat til unge forfattere

1949 Thorkild Bjørnvig
1949 Frank Jæger
1949 Grethe Risbjerg Thomsen

Jeanne og Henri Nathansens Fødselsdagslegat

1949 Johannes Wulff

Jeanne og Henri Nathansens Mindelegat

1949 Holger Gabrielsen

Neuhausens præmie

1949 Holger Jensen, f 1918

Billedhugger Kai Nielsens Mindelegat

1949 Helge Christoffersen

Morten Nielsens Mindelegat

1949 Erik Knudsen

Nordisk børnebogspris

1949 Else Faber

Egmont H. Petersens Fonds Legat

1949 Asger Dam

Politikens Kunstnerpris

1949 Lily Broberg

Henrik Pontoppidans Mindefond

1949 [Carl Erik] Soya

Edith Rode Legatet

1949 Lise Sørensen

Helge Rode Legatet

1949 Alex Garff

Selskabet for de skiønne og nyttige Videnskabers Pris

1949 Aksel Heltoft

Studenternes æreskunstner, Kbh.

1949 Aksel Schiøtz

Frøken Suhrs Forfatterlegat

1949 Aage Dons
1949 Ole Sarvig

Harry Søibergs mindelegat

1949 Karen Plovgaard

Teaterpokalen

1949 Ellen Gottschalch

Tørsleff & Co.s litterære Hæderslegat

1949 Piet Hein
1949 Ingeborg Olrik
1949 Sigurd Strangen
1949 Johannes Wulff

Æresdoktor

1949 Martin Andersen Nexø: Leipzig Universitet
1949 Martin Andersen Nexø: Universitetet i Greifwald

Æresmedlem

1949 Walt Disney, Danske Bladtegnere
1949 H.St. Holbeck: Odenseaner Samfundet
1949 Herluf Jensenius: Danske Bladtegnere
1949 Cecilie Lütken: Dansk Sygeplejeråd1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999
2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009
2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019
2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024