Litteraturpriser sorteret efter år. Del 1840 - 1844

Denne side er under stadig udbygning.


1800-1804 - 1805-1809 - 1810-1814 - 1815-1819 - 1820-1824 - 1825-1829 - 1830-1834 - 1835-1839 - 1840-1844 - 1845-1849
1850-1854 - 1855-1859 - 1860-1864 - 1865-1869 - 1870-1874 - 1875-1879 - 1880-1884 - 1885-1889 - 1890-1894 - 1895-1899
1900-1904 - 1905-1909 - 1910-1914 - 1915-1919 - 1920-1924 - 1925-1929 - 1930-1934 - 1935-1939 - 1940-1944 - 1945-1949
1950-1954 - 1955-1959 - 1960-1964 - 1965-1969 - 1970-1974 - 1975-1979 - 1980-1984 - 1985-1989
1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999
2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009
2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019
2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024


1840

Fonden ad Usus Publicos

1840 Hans Peter Holst: kongelig understøttelse til rejse (1840-42: Tyskland, Frankrig, Italien)

Københavns Universitets Guldmedalje

1840 Christian K.F. Molbech

Selskabet for de skiønne og nyttige Videnskabers Pris

1840 Christian Wilster: Euripides: Tragedier (oversættelse af 3 stk., udbetalt til enken)

Titulær professor

1840 N.V. Dorph

Æresdoktor

1840 Hans Lassen Martensen: æresdiplom som doktor i theologinen fra universitetet i Kiel


1841

Finansdeputationen

1841 Carl Bernhard: 300 rbd. årligt

Fonden ad Usus Publicos

1841 H.C. Andersen: 600 rbd. som støtte til videre rejse
1841 Carl Brosbøll: 100 rbd. i studiehjælp
1841 G.W. Gardthausen: 800 rbd., rejste til Italien

Ingenio et arti

1841 Jean Jacques Altmeyer
1841 Rudolph Christian Böttger
1841 Hippolyte Gaucheraud
1841 Auguste Jal
1841 Charles-Henri Ternaux-Compans
1841 J.P. Møller, f 1783

Københavns Universitets Guldmedalje

1841 P.L. Møller: for en afhandling om fransk poesi

Neuhausens præmie

1841 Emil Andersen

Selskabet for de skiønne og nyttige Videnskabers Pris

1841 Frederik Paludan-Müller: 200 rdl. i støtte efter ansøgning
1841 Fr. Thaarup: til fortsættelse af Fædrenelandsk nekrolog

Titulær professor

1841 N.M. Petersen
1841 Chr. Winther

Æresmedlem

1841 Jonas Collin: Akademier for de skønne kunster
1841 Adam Oehlenschläger: Studenterforeningen, Kbh.


1842

Finansdeputationen

1842 Henrik Hertz: 300 rbd. årligt indtil videre
1842 Frederik Paludan-Müller: 300 rbd. årligt indtil videre

Ingenio et arti

1842 Alexis de Saint-Priest

Neuhausens præmie

1842 P.C. Skovgaard

Partikulærkassen

1842 Chr. Winther: 600 rbd. årligt indtil han fik en ansættelse, det skete først i 1853

Selskabet for de skiønne og nyttige Videnskabers Pris

1842 P.O. Brøndsted: Orestien (oversættelse)

Udlandet - + Andre priser

1842 Adam Oehlenschläger: Det svenske Akademis guldmedalje for "Snille och Smak"

Æresdoktor ved Københavns Universitet

1842 C.E.F. Weyse: dr.phil.h.c.


1843

Finansdeputationen

1843 Friedrich Hebbel

Københavns Universitets Guldmedalje

1843 H. Rink

Neuhausens præmie

1843 A. Juuel

Æresdoktor

1843 H.C. Ørsted: i Erlangen, dr.med.

Æresmedlem

1843 J.G. Levetzau: Akademiet for de skønne kunster


1844

Selskabet for de skiønne og nyttige Videnskabers Pris

1844 Carl Brosbøll: 100 rdl. i støtte efter ansøgning
1844 C.J. Heise: Platon: Staten (oversættelse)
1844 Thomas Overskou: til udarbejdelse af Den danske Skueplads

Titulær professor

1844 Peter Georg Bohr

Æresmedlem

1844 Adam Oehlenschläger: Det kongelige akademi for de skjønne Konster, Kbh.
1844 H.C. Ørsted: Kunstakademiet1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999
2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009
2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019
2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024