Litteraturpriser sorteret efter år. Del 1990

Denne side er under stadig udbygning.


1800-1804 - 1805-1809 - 1810-1814 - 1815-1819 - 1820-1824 - 1825-1829 - 1830-1834 - 1835-1839 - 1840-1844 - 1845-1849
1850-1854 - 1855-1859 - 1860-1864 - 1865-1869 - 1870-1874 - 1875-1879 - 1880-1884 - 1885-1889 - 1890-1894 - 1895-1899
1900-1904 - 1905-1909 - 1910-1914 - 1915-1919 - 1920-1924 - 1925-1929 - 1930-1934 - 1935-1939 - 1940-1944 - 1945-1949
1950-1954 - 1955-1959 - 1960-1964 - 1965-1969 - 1970-1974 - 1975-1979 - 1980-1984 - 1985-1989
1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999
2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009
2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019
2020 - 2021 - 2022 - 2023


1990

Væveren Lis Ahlmanns Legat

1990 Martin Nannestad
1990 Per Suntum

Albertslund Postens Hæderspris

1990 Peter Bastian

Det Anckerske Legat

1990 formodes uddelt, men modtager pt. ukendt

Det Anckerske Legat - andre modtagere

1990 Niels Rosing-Schow

H.C. Andersen Medaljen

1990 Elias Bredsdorff

Arbejdslegat fra Autorkontoen

1990 Tove Johansen, f 1948: rejse til Ægypten

Bakkehusets gæstebolig

1990 Leif Ludwig Albertsen: perioden 1990-92

Herman Bangs Mindelegat

1990 Peter Seeberg

Herman Bangs Mindelegat (teater)

1990 Peter Langdal

Beatrice-Prisen

1990 Henning Mortensen

Otto Benzons Forfatterlegat

1990 Jens-Martin Eriksen

Den Berlingske Fonds Hæderspris

1990 Tage Andersen

Den Berlingske Fonds Journalistpris

1990 TV2-Sporten ved sportschef Morten Stig Christensen

Biblioteksforeningens Forfatterpris

1990 Maria Helleberg

BMF's Børnebogspris

1990 Ib Spang Olsen: Voksenfælden

Bog & Idé-prisen (Danskernes Yndlingsforfatter)

1990 Bjarne Reuter

Jul. Bomhols legatbolig, Digterhjemmet

1990 Palle Petersen: 1990-92

Bournonvillelegatet

1990 Christina Olsson Munksdorf

Georg Brandes-Prisen

1990 Jens Andersen: Thit - den sidste valkyrie (biografi)

Tagea Brandts Rejselegat

1990 Martha Christensen
1990 Karin Hammer
1990 Erika Löhr
1990 Heidi Ryom
1990 Margrete Sørensen, f 1949

Aage Brodersen og hustru f. Erna A.I. Andersens Legat

1990 Bent Vinn Nielsen

Edith Brodersens Ærespris

1990 Tove Hyldgaard

Holger Bruusgaards legat

1990 Tina Kiberg

Emma Bærentzens Legat

1990 Hans Otto Jørgensen

Børnebibliotekarernes Kulturpris

1990 Sussi Bech

Cavling-prisen

1990 Erik Eisenberg: sammen med Martin Uhlenfeldt og Ulrik Haagerup
1990 Ulrik Haagerup: sammen med Erik Eisenberg og Martin Uhlenfeldt
1990 Martin Uhlenfeldt: sammen med Erik Eisenberg og Ulrik Haagerup

Ellen og Knud Dalhoff Larsens Fond

1990 Jane Balsgaard
1990 Sharon Fisher
1990 Tora Urup

Inge Dams Legat

1990 Jens Jørn Spottag

Danmarks Skolebibliotekarers Børnebogspris

1990 Bjarne Reuter

Danmarks Skolebiblioteksforenings pris Boghylden

1990 Mogens Jansen

Dansk Blindesamfunds Radiospilpris

1990 Henning Mortensen: Forårsmøde i Silkeborg (dramatik)

Dansk Forfatterforenings Faglitterære Pris

1990 Peter Olesen

Dansk Forfatterforenings H.C. Andersen Legat

1990 Martha Christensen

Dansk Forfatterforenings Ugle

1990 Per Nielsen

Dansk Kvindesamfunds Mathildepris

1990 Drude Dahlerup

Dansk Litteraturinformationscenters rejselegat

1990 Per Nielsen

Dansk Litteraturpris for Kvinder

1990 Anne Marie Ejrnæs

Dansk Musiker Forbunds Hæderspris

1990 DRs BigBand

Dansk Oversætterforbunds ærespris

1990 Thomas Harder

Det Danske Akademis Store Pris

1990 Jens Smærup Sørensen

[Danske Bladtegnere] Den gyldne tegnestift

1990 Per Marquard Otzen

Danske Bladtegneres Cross-Pris

1990 Peder Bundgaard

Det danske Kriminalakademis debutantpris

1990 Ole Frøslev Christensen: Tornen i øjet (krimi)

Det danske Kriminalakademis diplom

1990 Tage la Cour: for livslang indsats

Påskønnelseslegat fra Danske Populærautorer

1990 Mogens Landsvig

Det danske Tegneseriekonvents pris

1990 Sussi Bech: Bedste danske tegneserie 1989-90: Den sidste Minos (Nofret 4)
1990 Sussi Bech: Årets danske tegneseriefigur 1989-90: Nofret
1990 Ivar Gjørup: Bedst skrevne danske tegneserie 1989-90: Egoland
1990 Teddy Kristiansen: Bedst farvelagte danske tegneserie 1989-90: Superman og fredsbomben
1990 Peter Madsen: Bedst tegnede danske tegneserie 1989-90: Grønlandsk dagbog

C.L. Davids Fødselsdagslegat

1990 Erland Knudssøn Madsen

C.L. Davids legat for slægt og Venner

1990 Anette Ørom

Danske Jazz, Beat og Folkemusik Autorer (DJBFA)s hæderspris

1990 DAD (gruppe)
1990 Lars Muhl
1990 Bo Stief

Elisabeth Dons Mindelegat

1990 Randi Stene

[Holger] Drachmannlegatet

1990 Peter Laugesen

Drassows Legat

1990 Inger Christensen

Margot og Thorvald Dreyers Fond

1990 ikke uddelt

Døssingprisen

1990 Peter Friis

Eckersberg-Medaillen

1990 Thomas Bang, f 1938
1990 Jørgen Boberg
1990 Tage Lyneborg
1990 Helle Thorborg

Egholtprisen

1990 Ejvind Larsen

Gösta Ekman-prisen

1990 Annika Johannessen

Knud V. Engelhardts Mindelegat

1990 Peter Hiort

Johannes Ewalds Legat

1990 Per Højholt

Else Faber Prisen

1990 Hans Jørgen Lembourn

Festskrift

1990 Erik Fischer: Festschrift to Erik Fischer. European drawing from six centuries
1990 Johannes Johansen: Kunsten og kaldet. Festskrift til biskop Johannes Johansen 4. marts 1990
1990 Ebbe Rode: Hilsen til en mirakelgøgler
1990 Søren Sørensen: Festskrift Søren Sørensen. 1920 - 29. september - 1990
1990 Niels Birger Wamberg: Erindring og tid. Essays. En bog til Niels Birger Wamberg

Forening for Boghaandværks Diplom

1990 ikke uddelt

Forening for Boghaandværks Ærespris

1990 ikke uddelt

Årets Frederiksberg Kunstner

1990 Flemming Enevold

Frederiksborg Amts Store Kulturpris

1990 Ghita Nørby

Kunstnerpensionsforeningen Fremtidens legat

1990 Jane Balsgaard

Aleksander Frølands Legat

1990 Inger Grønborg Jørgensen

Den færøske Litteraturpris (M.A. Jacobsens Heiðursløn)

1990 D.P. Danielsen: ... hvørt við sínar náðir
1990 Svenning Tausen: Orð um orð 1-2

G.E.C. Gads Fonds Hæderspris

1990 Bent Christensen
1990 Anders Vinding Kruse
1990 Erik Siesby
1990 Søren Sørensen
1990 Knud Waaben

Martha og Paul René Gauguins Fond

1990 Bentemarie Kjeldbæk

Gelsted-Kirk-Scherfig-Prisen

1990 IndStøt
1990 Per Ulrich

Otto Gelsted-prisen

1990 Svend Johansen, f. 1922

Gerlev-Prisen

1990 Ingerlise Koefoed
1990 Else Trangbæk

Gladsaxe kommunes Musikpris

1990 Per Salo

Grænseforeningens Kulturpris

1990 Else og Knud Fanø

Det Grønlandske Hjemmestyres Kulturpris

1990 Christian Berthelsen

Søren Gyldendal Prisen

1990 Søren Mørch

Gyldendals Boglegat

1990 Morti Vizki

Gyldendals Boglegat for Børnebogsforfattere og -tegnere

1990 Flemming Jarlskov

De Gyldne Laurbær

1990 Ib Michael: Kilroy, Kilroy (roman)

Louis Halberstadts Æreslegat

1990 Ebbe Rode

Minister Erna Hamiltons Legat for Videnskab og Kunst

1990 Fonden De stille Stuer
1990 Støtteforeningen og komiteen mod Dyreforsøg
1990 Bente Danneskiold-Samsøe
1990 Søren f xxxx Jacobsen: Frederiksberg Hospital, Muskellaboratoriet
1990 Gunhild L. Vejsgaard: Rigshospitalet, afdelingen for hudsygdomme
1990 Lene Åkerlund

Direktør Louis Hartmann og hustru Emilie Hartmanns Mindepris

1990 Ellen-Margrethe Skou

Ole Haslunds Kunstnerfond

1990 Mette Augustinus Poulsen
1990 Mogens Bencard
1990 Agnete Bjerre
1990 Bo Bramsen
1990 Ib Geertsen
1990 Jens Peter Helge Hansen
1990 Ole Heerup
1990 Annette Holdensen
1990 Eigil Knuth
1990 Buster Larsen
1990 Marianne Mortensen
1990 Ursula Munch-Petersen
1990 Elsa Nielsen, f 1923
1990 Tonning Rasmussen
1990 Peter Seeberg
1990 Ole Sporring
1990 Per Suntum
1990 Hanne Vedel
1990 Merete Voldstedlund

Henry Heerups Æreslegat

1990 Ib Geertsen
1990 Kjeld Heltoft
1990 Eigil Wendt

F. Hendriksen-Medaljen

1990 ikke uddelt

Henkel-Prisen

1990 Ditte Gråbøl
1990 Bodil Kjer

Sven Henningsen-prisen

1990 Aage Trommer

Kammersanger Vilhelm Herolds Mindelegat

1990 Tove Hyldgaard

HK Jytte-Prisen

1990 Pia Raug

Holberg-Medaillen

1990 Svend Åge Madsen

Horsensegnens Teaters pris

1990 Lane Lind

Hovedstadens Oplysningsforbunds Pris

1990 Benny Andersen

Håbets Pris

1990 Aleksander Jochwed

Ingenio et arti

1990 Erik Fischer

Bodil Ipsens Jubilæumslegat

1990 Lone Hertz

Brygger Carl Jacobsens Mindelegat

1990 Per Marquard Otzen

Viggo Jarls legat til fordel for danske billedhuggere

1990 Hein Heinsen
1990 Erland Knudssøn Madsen

JASA-prisen

1990 Thomas Clausen

Peder Jensen Kjærgaard og Hustrus Legat

1990 Niels Hav
1990 Louis Jensen

Thit Jensens Forfatterlegat

1990 Helle Stangerup

Rektor frk. Ingrid Jespersens Legat

1990 Gretelise Holm

Jord- og Betonarbejdernes Kulturpris

1990 Birgitte Bruun

Jyllands-Postens Kunstpris (Årets kunstner)

1990 Anita Jørgensen

Forfatterne Harald Kiddes og Astrid Ehrencron-Kiddes Legat

1990 Simon Grotrian
1990 Rune T. Kidde

Peter Kjærs Legat

1990 Anders Baggesen
1990 Henrik Weel

Landsretssagfører Niels Th. Kjølbyes Mindelegat

1990 Ghita Nørby

Anna Klindt Sørensens Fond

1990 Inge Ellegaard

Klods Hans-Prisen

1990 Ejnar Agertoft: "Børnenes Boghandel"

Kommunernes Skolebiblioteksforenings Forfatterpris

1990 Kirsten Mejlhede Krog: Sommeren er ikke forbi (roman)

Konkurrence

1990 Jørgen Gustava Brandt: Dansk Højskoleforenings konkurrence
1990 Ole Hæstrup: Det etiske Råds novelle-konkurrence om livets begyndelse, præmie: Livet skal gå videre (Trykt i Berlingske Tidende, 7-4-1990)

Kraks Blå Bog

1990 Peter Laugesen

Kritikerprisen

1990 Gynther Hansen: Danskerne (roman)

Kulturhuset Trommen, Hørsholm, årets æreskunstner

1990 Svend Asmussen

Kulturministeriets Børnebogspris

1990 Kim Fupz Aakeson: Dengang min onkel Kulle blev skør (børnebog) og Stor og stærk (billedbog)

Kulturministeriets Illustratorpris

1990 Dorte Karrebæk

Kunst- og kulturhøjskolens Kulturpris

1990 Benny Andersen

Københavns Amts Kulturpris

1990 Arthur Krasilnikoff

Niels Larsen Stevns og hustru Annas Legat

1990 Knud Nellemose

Levison-Prisen

1990 Jørgen Kristensen, f 1949

LOs Kulturpris

1990 John Andersen, f 1954: Fattigdom i velfærdstaten (Ph.d.-afhandling)
1990 Ernst Bruun Olsen
1990 Jørgen Elm Larsen
1990 Maria Helleberg
1990 Frits Helmuth
1990 Finn Mickelborg

H.C. Lumbye-prisen

1990 Peder Elbæk

Kaptajn H.C. Lundgreens Legat

1990 Arne Hartmann

Läkerols Kulturpris

1990 formodes uddelt, men modtager pt. ukendt

Marienlystprisen

1990 Lise Nørgaard: Matador (TV-serie)

Modersmål-Prisen

1990 Erik Mørk

Musikanmelderringens Kunstnerpris

1990 Tina Kiberg
1990 Per Salo

Maarum Mineralvandsprisen

1990 Anna Sophie Seidelin

Jeanne og Henri Nathansens Fødselsdagslegat

1990 Jette Drewsen

Jeanne og Henri Nathansens Mindelegat

1990 Sven Holm

Jeanne og Henri Nathansens Mindelegat for musikere, fortrinsvis komponister og bildende kunstnere

1990 Erik Norby

Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfonds Hæderslegat

1990 Gertrud Vasegaard

Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond

1990 Bodil Kjær
1990 Inge Lindqvist
1990 Vibeke Riisberg
1990 Anna Thommesen
1990 Myre Vasegaard

Martin Andersen Nexø Fondens Pris

1990 Eli Reimer

Martin Andersen Nexø Legatet

1990 Marianne Larsen

Niels-Prisen

1990 Bo Bojesen

Carl Nielsen og Annemarie Carl Nielsen-Legatets Hæderspris

1990 Erik Thommesen
1990 Svend Wiig Hansen

Billedhugger Kai Nielsens Mindelegat

1990 John Olsen, f 1938

Morten Nielsens Mindelegat

1990 Jørgen Gustava Brandt
1990 Nina Malinovski

Nordisk Råds Litteraturpris

1990 Tomas Tranströmer: För levande och döda (digte, på dansk er udkommet: Samlede digte, 1997)

Nordisk Råds Musikpris

1990 Olav Anton Thommessen: Gjennom Prisme

Nordisk Skolebibliotekarforenings Børnebogspris

1990 Mats Wahl

Nordjysk Kunstnerlegat

1990 Søren Gøttrup Hansen: sammen med Britta Madsen
1990 Britta Madsen: sammen med Søren Gøttrup Hansen

Lavrids Nyegaard Tetens' mindelegat

1990 Ingemar Brantelid

Adam Oehlenschläger Legatet

1990 Jørgen Gustava Brandt

Vilhelm Pachts Kunstnerlegat

1990 Thomas Bang, f 1938

Palæ Bars Jazzpris

1990 Bob Rockwell

Ping-Prisen [1986-96]

1990 Carsten Graabæk: Statsministeren (tegneserie)

Henrik Pontoppidans Mindefond

1990 Henrik Bjelke

Publicistprisen

1990 Niels Barfoed
1990 Vibeke von Sperling

Poul Reumerts Studielegat

1990 Marianne Høgsbro

Revyernes Revys Æreskunstner

1990 Karen Lykkehus

Klaus Rifbjergs Debutantpris for Lyrikere

1990 Karen Marie Edelfeldt: Tysh (digte)

Edith og Helge Rode Legatet

1990 Maria Damsholt

Rongeske Fonds Legat

1990 Tora Urup

Rosenkjær-Prisen

1990 Hans Edvard Nørregård-Nielsen

Palle Rosenkrantz Prisen

1990 Gunnar Staalesen: Faldne engle (roman)

Otto Rungs Forfatterlegat

1990 Nils Malmros

Rødekro Kommunes Kulturpris

1990 Harald W. Lauesen

Balletinstruktør Vibeke Rørvigs legat

1990 Elisabeth Keith
1990 Peter Ernst Lassen
1990 Agda Skjerne
1990 Solveig Vind

Peter Sabroe-Prisen

1990 Kulturgruppen i Helsingør /Børnekulturcentret

San Cataldo-legatet

1990 Peter Schrøder
1990 Kurt Tegtmeier

Poul og Sylvia Schierbecks Legat

1990 Erik Norby

SFC-prisen (Science Fiction Cirklen)

1990 ikke uddelt

Silkeborg Kunstnerlegat

1990 Jørgen Teik Hansen

Léonie Sonnings Musikpris

1990 György Ligeti

Simon Spies Fondens æreslegat

1990 Anders Bodelsen
1990 Vibeke Grønfeldt

Statens Kunstfond. Livsvarig ydelse (anden gruppe end litteratur)

1990 Henrik Have: som billedkunstner
1990 Grete Jalk
1990 Hanne Varming

Michael Strunge-Prisen

1990 Simon Grotrian

Kaj Svarres Legat

1990 Erik Thorsen, f 1930

Torben Anton Svendsens Mindelegat

1990 Mogens Schmidt Johansen

Jens Søndergaard og Hustrus Mindelegat

1990 Troels Wörsel

Poeten Poul Sørensen og fru Susanne Sørensens Legat

1990 Linda Hindberg
1990 Jesper Jensen
1990 Kirsten Rolffes

Teaterkatten

1990 Vibeke Bjelke: Døgnvæsener

Teaterpokalen

1990 Nikolaj Hübbe

Anne Marie Telmanyi, født Carl-Nielsen's Fond

1990 Karin Birgitte Lund
1990 Inge Lise Westman

Tórshavns Byråds Børnebogspris

1990 Olivur við Neyst
1990 Elin Mortensen, f 1920: Barn undir krígnum

Det Treschowske Fonds dansk-norske legat,

1990 Gunnar Christie Wasberg

Det Treschowske Fonds Kunstnerlegat

1990 Hans Mogens Voigt Steffensen

Udlandet - + Andre priser

1990 Anders Bodelsen: Det svenske Krimi Akademis Pris
1990 Bjarne Reuter: The Mildred L. Batchelder Award (USA), Buster's world
1990 Henrik Wivel: Märbackap. Selma Lagerlöfs Medalj.

Udlandet - IBBY's H.C. Andersen-pris

1990 Tormod Haugen
1990 Lisbeth Zwerger

Udlandet - Nobelprisen i litteratur

1990 Octavio Paz

Udlandet - Prins Eugén Medaljen, Sverige

1990 Per Kirkeby

Udlandet - Henrich Steffens-prisen

1990 Kalevi Aho

Udlandet - Svenska Akademiens Nordiska Pris

1990 Henrik Nordbrandt

Vejle Amts Bibliotekspris

1990 Pia Andreassen

Marguerite Vibys Jubilæumslegat

1990 Nikolaj Hübbe
1990 Alexander Kølpin

Volmer-Sørensens Mindelegat

1990 Gunnar "Nu" Hansen
1990 Keld Heick
1990 Frits Helmuth
1990 Grethe Mogensen, f 1937
1990 Ghita Nørby
1990 Lise Nørholm

Ben Webster-prisen

1990 Ben Besiakov

Weekendavisens Litteraturpris

1990 Peter Seeberg: Rejsen til Ribe (roman)

Erik Westerby-Prisen

1990 Ulla Lund Hansen

Christian Wilster-Prisen

1990 Paula Hostrup-Jessen

Fonden Kristian Zahrtmanns Hæderspris

1990 Ulf Rasmussen, f 1913

Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat

1990 Kristen Bjørnkjær

Æresdoktor

1990 Leif Grane: Universitetet i Helsingfors
1990 Axel Steensberg: ved Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole

Æresmedlem

1990 Ejler Bille: Danske Grafikere
1990 Torben Wolff: Dansk Naturhistorisk Forening

Emil Aarestrup Medaillen

1990 Peter Laugesen

Årets bedste b og u bog (Gyldendal)

1990 Vibeke Marx: Held og lykke, Robinson (roman)

Årets Revyforfatter

1990 Adam Price

Årets Revykeyser, Aarhus Studenterrevys Æreskunstner

1990 Ulla Henningsen, f 1951

Årets Revykomponist

1990 Bent Lundgaard

Årets Revykunstner (Årets Dirch)

1990 Søs Egelind

Årets Skovhuslyriker

1990 Michael Halskov Christesen

Årets Victor

1990 Jakob Andersen, f 1936

Årets æreshåndværker (Kjøbenhavns Håndværkerforening)

1990 Michael Schønwandt

Århus Stiftstidendes Pris

1990 Birgitta Steen1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999
2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009
2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019
2020 - 2021 - 2022 - 2023