Litteraturpriser sorteret efter år. Del 1850 - 1854

Denne side er under stadig udbygning.


1800-1804 - 1805-1809 - 1810-1814 - 1815-1819 - 1820-1824 - 1825-1829 - 1830-1834 - 1835-1839 - 1840-1844 - 1845-1849
1850-1854 - 1855-1859 - 1860-1864 - 1865-1869 - 1870-1874 - 1875-1879 - 1880-1884 - 1885-1889 - 1890-1894 - 1895-1899
1900-1904 - 1905-1909 - 1910-1914 - 1915-1919 - 1920-1924 - 1925-1929 - 1930-1934 - 1935-1939 - 1940-1944 - 1945-1949
1950-1954 - 1955-1959 - 1960-1964 - 1965-1969 - 1970-1974 - 1975-1979 - 1980-1984 - 1985-1989
1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999
2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009
2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019
2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024


1850

Finansloven

1850 C.F. Allen: 600 rd. årligt i 2 år
1850 Thomas Overskou: 300 rd. i ét år
1850 Chr. Winther: årlig understøttelse hæves fra 200 til 500 rd.

C.F. Hansen Medaljen

1850 F. Meldahl

Københavns Universitets Guldmedalje

1850 C. Rosenberg: for prisspørgsmål om C.M. Bellmans poetiske ejendommelighed

Selskabet for de skiønne og nyttige Videnskabers Pris

1850 N.V. Dorph: Sofokles (oversættelse)

Titulær professor

1850 Andreas Kolberg

Æresbolig

1850 H.C. Ørsted: Falkonergården i Frederiksberg Have

Æresmedlem

1850 H.C. Ørsted: Studenterforeningen, Kbh.


1851

Finansloven

1851 Henrik Hertz: årlig understøttelse hæves til 1.000 rd.
1851 Frederik Paludan-Müller: årlig understøttelse hæves til 1.000 rd.

Kunstakademiets lille Guldmedalje

1851 F. Meldahl

Titulær professor

1851 H.C. Andersen
1851 H.H. Blache
1851 V.A. Borgen


1852

Finansloven

1852 C. Hostrup: rejselegat på 400 rd. (Italien)

Selskabet for de skiønne og nyttige Videnskabers Pris

1852 N.V. Dorph: Sofokles (oversættelse)

Titulær professor

1852 Martin Hammerich
1852 Thomas Overskou
1852 Andreas Brünniche Schütz
1852 R.J. Simesen
1852 C.A. Thortsen


1853

Finansloven

1853 Jul. Chr. Gerson: 200 rd. i understøttelse
1853 Chr. Winther: årlig understøttelse hæves til 1.000 rd.

Kunstakademiets store Guldmedalje

1853 F. Meldahl

Neuhausens præmie

1853 Georg Christian Freund
1853 William Hammer
1853 F.C. Lund
1853 Henrik Olrik

Thorvaldsen Medaillen

1853 Julius Exner

Titulær professor

1853 Gottlieb Bindesbøll
1853 C.W. Elberling
1853 Emil Hornemann
1853 Ludvig Müller, f 1809
1853 G.F.F. Rung
1853 S.B. Thrige


1854

Finansloven

1854 Meïr Aron Goldschmidt: 1.000 rd. i rejseunderstøttelse fra kongens civilliste

Titulær professor

1854 Heinrich Lehmann
1854 Frederik Paludan-Müller

Æresmedlem

1854 Henrik Nicolai Clausen: Studenterforeningen, Kbh.

Æresmedlem af udenlandsk forening

1854 Adolf Jerichau: Sverige, Kunstakademiet i Stockholm1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999
2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009
2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019
2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024