Litteraturpriser sorteret efter år. Del 1845 - 1849

Denne side er under stadig udbygning.


1800-1804 - 1805-1809 - 1810-1814 - 1815-1819 - 1820-1824 - 1825-1829 - 1830-1834 - 1835-1839 - 1840-1844 - 1845-1849
1850-1854 - 1855-1859 - 1860-1864 - 1865-1869 - 1870-1874 - 1875-1879 - 1880-1884 - 1885-1889 - 1890-1894 - 1895-1899
1900-1904 - 1905-1909 - 1910-1914 - 1915-1919 - 1920-1924 - 1925-1929 - 1930-1934 - 1935-1939 - 1940-1944 - 1945-1949
1950-1954 - 1955-1959 - 1960-1964 - 1965-1969 - 1970-1974 - 1975-1979 - 1980-1984 - 1985-1989
1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999
2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009
2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019
2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024


1845

Finansdeputationen

1845 H.C. Andersen: 600 rbd. årligt
1845 Chr. Bredahl: 300 rbd. indtil videre
1845 Friedrich Hebbel
1845 Adam Oehlenschläger: 600 rbd. til fortsat udgivelse af sine værker

Fonden ad Usus Publicos

1845 C.F. Allen: 1845-46, videnskabelig rejse til Holland, England, Frankrig, Italien og Tyskland, 1846-48 ophold i Sverrige og Norge

Københavns Universitets Guldmedalje

1845 Frederik Dahl: historisk-geografisk prisopgave

Neuhausens præmie

1845 O.D. Ottesen

Selskabet for de skiønne og nyttige Videnskabers Pris

1845 P.L. Møller: Gæa (årbog)

Titulær professor

1845 Bonaparte Borgen
1845 H.M. Flemmer
1845 Henrik Hertz


1846

Ingenio et arti

1846 Johann Gottfried Galle
1846 Karl Ludwig Hencke
1846 P.W. Lund

Selskabet for de skiønne og nyttige Videnskabers Pris

1846 Th.H. Erslew: Almindeligt Forfatter-Lexikon


1847

Finansdeputationen

1847 Carl Brosbøll: 200 rbd. årligt (som han dog sagde nej tak til)
1847 Thomas Overskou: 300 rbd. årligt

Konkurrence

1847 C. Levinsen, f 1812: Selskabet for Trykkefrihedens rette Brug konkurrence om populær kirkehistorie, 1. præmie

Neuhausens præmie

1847 Julius Exner
1847 H.J. Hammer
1847 O.D. Ottesen
1847 C.C. Peters
1847 C.F. Sørensen, f 1818

Selskabet for de skiønne og nyttige Videnskabers Pris

1847 P.L. Møller: Gæa (årbog)
1847 E.L. Thaarup: Johannes Ewald: Skrifter (udgiver)
1847 Chr. Winther: Reineke Voss (oversættelse)

Titulær professor

1847 Tyge Becker


1848

Finansloven

1848 H.V. Kaalund: understøttelse

Titulær professor

1848 P.W. Lund
1848 G. With

Æresdoktor

1848 H.C. Ørsted: i Prag, dr.phil.


1849

Finansloven

1849 H.C. Andersen: fortsat livsvarig støtte
1849 Carl Bernhard: fortsat livsvarig støtte
1849 C.J. Boye: 400 rd. om året i 3 år
1849 Henrik Hertz: fortsat understøttelse på 400 rd. til han får en embedsstilling
1849 N.L.A. Høyen: (fortsat) livsvarig støtte
1849 Adam Oehlenschläger: fortsat livsvarig støtte
1849 Frederik Paludan-Müller: årlig understøttelse forhøjes fra 300 til 500 rd.
1849 Claudius Rosenhoff: 200 rd., bevillingen blev fornyet år efter år til hans død
1849 Valdemar Thisted: rejselegat 600 rd., rejse til Tyskland og Italien
1849 Chr. Winther: fortsat understøttelse på 300 rd. til han får en embedsstilling

Neuhausens præmie

1849 Georg Christian Freund
1849 Edvard Lehmann, f 1815
1849 O.D. Ottesen
1849 August Saabye

Selskabet for de skiønne og nyttige Videnskabers Pris

1849 Christian K.F. Molbech: Dante (oversættelse)
1849 Frederik Paludan-Müller: Adam Homo

Titulær professor

1849 J.P.E. Hartmann
1849 Peder Hjort
1849 Hans Peter Holst
1849 Frederik Lange1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999
2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009
2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019
2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024