Litteraturpriser sorteret efter år. Del 1950 - 1954

Denne side er under stadig udbygning.


1800-1804 - 1805-1809 - 1810-1814 - 1815-1819 - 1820-1824 - 1825-1829 - 1830-1834 - 1835-1839 - 1840-1844 - 1845-1849
1850-1854 - 1855-1859 - 1860-1864 - 1865-1869 - 1870-1874 - 1875-1879 - 1880-1884 - 1885-1889 - 1890-1894 - 1895-1899
1900-1904 - 1905-1909 - 1910-1914 - 1915-1919 - 1920-1924 - 1925-1929 - 1930-1934 - 1935-1939 - 1940-1944 - 1945-1949
1950-1954 - 1955-1959 - 1960-1964 - 1965-1969 - 1970-1974 - 1975-1979 - 1980-1984 - 1985-1989
1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999
2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009
2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019
2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024


1950

Det Anckerske Legat

1950 Per Lange

Det Anckerske Legat - andre modtagere

1950 Erling Brene
1950 Povl Schrøder
1950 Povl Søndergaard

Herman Bangs Mindelegat

1950 [Carl Erik] Soya

Otto Benzons Forfatterlegat

1950 H.C. Branner
1950 Paul la Cour

Tagea Brandts Rejselegat

1950 Augusta Unmack

Emma Bærentzens Legat

1950 Ove Abildgaard
1950 Hans Lyngby Jepsen
1950 Ester Nagel

Cavling-prisen

1950 Mogens Bostrup

Dansk Oversætterforbunds ærespris

1950 ikke uddelt

[Holger] Drachmannlegatet

1950 Knud Sønderby

Eckersberg-Medaillen

1950 Børge Mogensen, f 1914
1950 Richard Mortensen
1950 Carl-Henning Pedersen

Gösta Ekman-prisen

1950 Lily Weiding

Knud V. Engelhardts Mindelegat

1950 Erling Zeuthen Nielsen

Finansloven

1950 Sigurd Strangen
1950 Ludvig Søndergaard

Astrid Goldschmidts Legat

1950 Steen Christensen

Gyldendals Boglegat

1950 Aase Hansen

De Gyldne Laurbær

1950 H.C. Branner

C.F. Hansen Medaljen

1950 Ejnar Dyggve

Ole Haslunds Kunstnerfond

1950 Erik "Spjæt" Christensen

Kai Hoffmann Legatet

1950 Knud Andersen

Holberg-Medaillen

1950 Hans Hartvig Seedorff Pedersen

Ingenio et arti

1950 Karen Blixen
1950 Ellen Gottschalch
1950 Henrik Malberg
1950 Robert Neiiendam

Kollegernes ærespris

1950 Leck Fischer

Konkurrence

1950 Aage Brandmose: Nordisk Hørespilkonkurrence: Egoisten (dramatik, dansk 1. pris)
1950 Louis Feinberg: Politikens Magasinets novellekonkurrence: Koncerten (2. præmie)
1950 Ulf Hoffmann: Nordisk Hørespilkonkurrence: Ahner (dramatik, dansk 3. præmie)
1950 Mogens Linck: Nordisk Hørespilkonkurrence: Vi spiller videre (dramatik, dansk 2. præmie, trykt 1951)
1950 Jens Locher: Nordisk konkurrence om en kristelig roman, dansk 2. præmie, Fodboldpræsten (roman, udgivet 1951)
1950 Gerhard Rasmussen: Nordisk konkurrence om en kristelig roman, dansk 1. præmie: Det sande ansigt

Mario og Asta Krohns Legat for Kunsthistorikere

1950 Hans Ruge Lollesgaard

Københavns Universitets Guldmedalje

1950 Kristine Heltberg
1950 Anne Riising

Kaptajn H.C. Lundgreens Legat

1950 H.P. Hagelberg
1950 S.A. Klubien
1950 Ebbe Kornerup
1950 Estrid Ott

Professor Peter Mariager og hustrus legat

1950 Poul Jørgen Friis

Sophus Michaëlis' Legat

1950 Erik Bertelsen

V.H. Michaelsens Legat for unge tegnere

1950 Bo Bojesen
1950 Erik "Spjæt" Christensen
1950 Jeppe Vontillius

Carl Møllers Legat

1950 Erik Knudsen

Jeanne og Henri Nathansens Fødselsdagslegat

1950 Pinches Welner

Jeanne og Henri Nathansens Mindelegat

1950 Jacob Paludan

Neuhausens præmie

1950 Bennet Windinge: sammen med Povl Ernst Hoff

Billedhugger Kai Nielsens Mindelegat

1950 August Keil
1950 Hans Olsen, f 1902

Egmont H. Petersens Fonds Legat

1950 Frank Jæger

Politikens Kunstnerpris

1950 Wandy Tworek

Henrik Pontoppidans Mindefond

1950 Paul la Cour

Edith Rode Legatet

1950 Tove Ditlevsen

Helge Rode Legatet

1950 Martin A. Hansen

Selskabet for de skiønne og nyttige Videnskabers Pris

1950 Sigurd Strangen

Sonning-prisen

1950 Sir Winston Churchill

Studenternes æreskunstner, Kbh.

1950 Else Brems

Frøken Suhrs Forfatterlegat

1950 Erling Kristensen
1950 Johannes Weltzer

Ingeniør Ernst B. Sunds Kunstnerlegat

1950 Anton Schrøder

Harry Søibergs mindelegat

1950 Johannes Bech

Teaterpokalen

1950 Johannes Meyer

Thorvaldsen Medaillen

1950 Adam Fischer
1950 Jean Gauguin: afslog modtagelsen

Tørsleff & Co.s litterære Hæderslegat

1950 Erik Bertelsen
1950 Hans Bjerregaard
1950 Anna Baadsgaard
1950 Halfdan Rasmussen

Udlandet - + Andre priser

1950 Karen Plovgaard: medlem af The Gallery of Living Catholic Authors, USA

Fonden Kristian Zahrtmanns Hæderspris

1950 Ernst Hansen

Æresdoktor

1950 Carsten Høeg: Saloniki Universitet (dr.phil.)

Æresdoktor ved Københavns Universitet

1950 C.W. Westrup

Æresdoktor ved Lunds Universitet

1950 Herman Nielsen, f 1882: dr.med. h.c.

Emil Aarestrup Medaillen

1950 Aage Berntsen


1951

Herman Bangs Mindelegat

1951 Jacob Paludan

Otto Benzons Forfatterlegat

1951 Knud Sønderby

Tagea Brandts Rejselegat

1951 Ellen Gottschalch
1951 Margrethe Hald

Emma Bærentzens Legat, andre modtagere

1951 Jørgen Andersen-Nærum
1951 Berit Erbe
1951 Peder Gilkær
1951 Tutter Givskov
1951 Elise Heide-Jørgensen
1951 Mogens Jørgensen, f 1914
1951 Karen Levinsen
1951 Niels Møller, f. 1922
1951 Erik Mørk
1951 Lise Wolst

Emma Bærentzens Legat

1951 Ole Juul
1951 Frank Jæger
1951 Eiler Jørgensen

Cavling-prisen

1951 Niels Blædel

Dansk Forfatterforenings legat

1951 Peer Guldbrandsen
1951 Nils Nilsson

Dansk Oversætterforbunds ærespris

1951 Tage Brüel

[Holger] Drachmannlegatet

1951 Kjeld Abell

Eckersberg-Medaillen

1951 Grethe Bagge
1951 Hans Bendix
1951 Helge Refn
1951 Henning Seidelin

Ekstrabladets videnskabspris

1951 Svend Johansen, f. 1922

Knud V. Engelhardts Mindelegat

1951 Nils Koppel

Finansloven

1951 Kjeld Abell
1951 Kelvin Lindemann

Astrid Goldschmidts Legat

1951 Jørgen Nash

Gyldendals Boglegat

1951 Iver Gudme

De Gyldne Laurbær

1951 Jacob Paludan

Oluf Hartmanns Mindelegat

1951 Arne Johannessen
1951 Jeppe Vontillius

Ole Haslunds Kunstnerfond

1951 Egon Møller
1951 Jensen Kjær
1951 Claus Bamback
1951 Tove Clemmensen
1951 Victor Haagen-Müller
1951 Harald Heiring
1951 Agnethe Jørgensen
1951 Gerda Klint
1951 Jytte Møller
1951 Gudrun Møller-Larsen
1951 Asta Nielsen
1951 Astrid Noack
1951 Aage Petersen
1951 Fredrik Rohde
1951 Kirsten Rolffes
1951 Anton de Verdier
1951 Christian Vermehren

Kai Hoffmann Legatet

1951 Harald H. Lund

Holberg-Medaillen

1951 Torben Krogh

Ingenio et arti

1951 Béatrice Bretty
1951 Gerda Karstens
1951 Bodil Kjer
1951 Jacob Paludan
1951 Thorkild Roose

Carl Jacobsens Museumsmandslegat

1951 Ada Bruhn Hoffmeyer

Thit Jensens Forfatterlegat

1951 Valborg Dahl

Kollegernes ærespris

1951 Johannes Wulff: Mor tar til byen (noveller)

Konkurrence

1951 Henning Nielsen: Nordisk Studentersceners dramatikerkonkurrence, 1. præmie: Joker i spændetrøje
1951 Sigrid Thomsen: Martin i fare (Ungdommens Forlags pris for bedste børnebog 1950)

Kraks Blå Bog

1951 Karen Blixen: sidst 1962

Den kulturelle Fonds hæderspris

1951 Knud Jeppesen, f 1892

Københavns Universitets Guldmedalje

1951 Henning Sørensen, f 1926
1951 Bertil Wiberg: Død: 16-4-2004

Landsforeningen for Mentalhygiejne's Antoniuskors i guld

1951 Johannes Allen
1951 Finn Methling

Kaptajn H.C. Lundgreens Legat

1951 Jürgen Jürgensen
1951 Kelvin Lindemann
1951 Sofus Chr. Hansen Vildrose

Direktør J.P. Lund og hustru Vilhelmine Bugge's Legat

1951 Karen Bjerresø
1951 Mogens Garde
1951 Preben Hansen
1951 Ole Juul

Lunningprisen

1951 Hans J. Wegner

Professor Peter Mariager og hustrus legat

1951 Per Krarup

Sophus Michaëlis' Legat

1951 Ellen Duurloo

V.H. Michaelsens Legat for unge tegnere

1951 Alfred Jensen
1951 Preben Zahle

Carl Møllers Legat

1951 Frank Jæger

Inga Nalbandian født Collins legat til unge forfattere

1951 Tove Meyer
1951 Lise Sørensen

Jeanne og Henri Nathansens Fødselsdagslegat

1951 Grethe Heltberg

Jeanne og Henri Nathansens Mindelegat

1951 Tom Kristensen

Jeanne og Henri Nathansens Mindelegat for musikere, fortrinsvis komponister og bildende kunstnere

1951 Gottfred Eickhoff

Morten Nielsens Mindelegat

1951 Ove Abildgaard

Egmont H. Petersens Fonds Legat

1951 Iljitsch Johannsen

Politikens Kunstnerpris

1951 Inge Sand

Henrik Pontoppidans Mindefond

1951 Knud Sønderby

Edith Rode Legatet

1951 Grethe Risbjerg Thomsen

Helge Rode Legatet

1951 Grethe Heltberg

Rongeske Fonds Legat

1951 Alfred Jensen

Hannibal Sanders Fond

1951 Margrethe Schanne

Selskabet for de skiønne og nyttige Videnskabers Pris

1951 William Heinesen: De fortabte spillemænd (roman)

Studenternes æreskunstner, Kbh.

1951 Ingeborg Brams

Frøken Suhrs Forfatterlegat

1951 Sigfred Pedersen
1951 Jens August Schade

Harry Søibergs mindelegat

1951 Robert Hansen

Teaterpokalen

1951 Bodil Kjer

Thorvaldsen Medaillen

1951 Ebba Carstensen
1951 Elof Risebye
1951 Ole Søndergaard, f 1876

Tørsleff & Co.s litterære Hæderslegat

1951 Astrid Ehrencron-Kidde
1951 Vilhelm Gross
1951 Arnold Hending
1951 Niels Th. Mortensen

Udlandet - + Andre priser

1951 Johannes Lehmann: korresponderende medlem af Finlands Litteratur-Selskab
1951 Martin Andersen Nexø: Nationalpreis für Literatur, 1. klasse, DDR

Udlandet - Prins Eugén Medaljen, Sverige

1951 Nathalie Krebs
1951 Alf Rolfsen, f 1895: som norsk modtager

Æresdoktor

1951 Kaj Birket-Smith: Oslo Universitet, dr.phil.
1951 Johannes Pedersen, f 1883: Glasgow University

Æresmedlem

1951 Lis Jacobsen: Det danske Sprog- og Litteraturselskab
1951 Poul Tuxen: æresformand for Dansk-indisk Forening
1951 Cai M. Woel: Gustav Wied Selskabet

Emil Aarestrup Medaillen

1951 Sigfred Pedersen: tale af Cai M. Woel i Bogens tjenere (Søren Lunds Forlag, 1953) side 121-124


1952

Det Anckerske Legat

1952 Aase Hansen

Det Anckerske Legat - andre modtagere

1952 Gottfred Eickhoff
1952 Søren Hjorth Nielsen
1952 Jørgen Jersild

Herman Bangs Mindelegat

1952 Palle Lauring

Sally Behrens' Forfatterlegat til Ove Behrens minde

1952 Gunner Gersov

Otto Benzons Forfatterlegat

1952 Martin A. Hansen

Tagea Brandts Rejselegat

1952 Ingeborg Brams
1952 Bodil Kjer

Emma Bærentzens Legat

1952 Leif E. Christensen
1952 Svend Aage Clausen
1952 Mogens Garde

Cavling-prisen

1952 Aage Hastrup

Dansk Oversætterforbunds ærespris

1952 Paul la Cour

[Holger] Drachmannlegatet

1952 William Heinesen
1952 Johannes Wulff

Eckersberg-Medaillen

1952 Povl Ernst Hoff
1952 Helge Nielsen
1952 Dan Sterup-Hansen
1952 Bennet Windinge

Knud V. Engelhardts Mindelegat

1952 ikke uddelt

Finansloven

1952 Johannes Tholle

Forfatterforeningens æreslegat

1952 Ulf Hoffmann

Frimærke eller pengeseddel

1952 H.C. Andersen: på 10-kroneseddel, inddraget fra 8-4-1975
1952 Bertel Thorvaldsen: på 5-kroneseddel, inddraget fra 14-2-1962

Astrid Goldschmidts Legat

1952 Leif E. Christensen

Gyldendals Boglegat

1952 Hilmar Wulff

De Gyldne Laurbær

1952 Karen Blixen: tale af Vagn Riisager: Karen Blixen, Gyldendal, 1952, 32 s.

Oluf Hartmanns Mindelegat

1952 Mogens Andersen

Ole Haslunds Kunstnerfond

1952 Kirsten Jensenius

Kai Hoffmann Legatet

1952 Anders W. Holm

Holberg-Medaillen

1952 Martin A. Hansen

Kammersanger Emil Holms Legat

1952 Carl Nielsen

Ingenio et arti

1952 Thomas Jensen
1952 Jonathan Petersen

Thit Jensens Forfatterlegat

1952 Andrea Andreasen

Rektor frk. Ingrid Jespersens Legat

1952 Bodil Koch

Kollegernes ærespris

1952 Knuth Becker: Sind og stof (digte)

Konkurrence

1952 Odd Bang-Hansen (Norge), Nordisk børnebogskonkurrence (konkurrence udskrevet af Branner og Korchs forlag om den bedste, morsomste og mest spændende børne- og ungdomsbog med lærerigt indhold), skandinavisk pristager: De ni trin (roman)
1952 Per Straaten, Nordisk børnebogskonkurrence (konkurrence udskrevet af Branner og Korchs forlag om den bedste, morsomste og mest spændende børne- og ungdomsbog med lærerigt indhold), diplom: Tveæggede sværd (roman)
1952 Inger Bentzon: Den nordisk forfatterkonkurrence (udskrevet af Branner og Korchs forlag om den bedste, morsomste og mest spændende børne- og ungdomsbog med lærerigt indhold), diplom: Når Else vil (roman)
1952 georgjedde: Informations novellekonkurrence, ekstrapræmie
1952 M. B. Hedegaard: Nordisk forfatterkonkurrence, Branner og Korch: Samme kurs (roman)
1952 Poul Hoffmann: Nordisk børnebogskonkurrence (konkurrence udskrevet af Branner og Korchs forlag om den bedste, morsomste og mest spændende børne- og ungdomsbog med lærerigt indhold), diplom: Søn af Priamos (roman)
1952 Alfred Johnsen: Nordisk børnebogskonkurrence (konkurrence udskrevet af Branner og Korchs forlag om den bedste, morsomste og mest spændende børne- og ungdomsbog med lærerigt indhold), diplom: Den grønne flaske (roman, 1953)
1952 Keith Keller: Informations novellekonkurrence, 1. præmie
1952 Poul E. Knudsen: Nordisk børnebogskonkurrence (konkurrence udskrevet af Branner og Korchs forlag om den bedste, morsomste og mest spændende børne- og ungdomsbog med lærerigt indhold), diplom: Oprør i Capua (roman)
1952 Sigfred Pedersen: Husmandshjemmets konkurrence om husmandssang, 1. præmie
1952 Halfdan Rasmussen: Husmandshjemmets konkurrence om husmandssang, 3. præmie
1952 Aage Rasmussen: Husmandshjemmets konkurrence om husmandssang, 2. præmie
1952 Sigurd Wåle: Informations novellekonkurrence, 2. præmie

Københavns Universitets Guldmedalje

1952 Per Nykrog

Kaptajn H.C. Lundgreens Legat

1952 Ulf Hoffmann
1952 Niels Juel-Brockdorff
1952 Hans Christian Røder

Direktør J.P. Lund og hustru Vilhelmine Bugge's Legat

1952 Tove Ditlevsen
1952 Frank Jæger
1952 Peer Schaldemose

Sophus Michaëlis' Legat

1952 Ulf Hoffmann

Kaj Munk-Prisen

1952 10 studenterlegat à 500 kr
1952 4. Maj Kollegiet, Frederiksberg
1952 til opførelsen af Kaj Munks Mindehjem, Vedersø (20.000, har dermed samlet fået 80.000 over flere år)

Carl Møllers Legat

1952 Grethe Risbjerg Thomsen

Jeanne og Henri Nathansens Fødselsdagslegat

1952 Hans Scherfig

Jeanne og Henri Nathansens Mindelegat

1952 Kjeld Abell

Jeanne og Henri Nathansens Mindelegat for musikere, fortrinsvis komponister og bildende kunstnere

1952 Herman D. Koppel

Martin Andersen Nexø Fondens Pris

1952 Gerda Eld: Kristine (roman)

Billedhugger Kai Nielsens Mindelegat

1952 Therese Lucheschitz Jensen

Egmont H. Petersens Fonds Legat

1952 Grethe Risbjerg Thomsen

Politikens Kunstnerpris

1952 Robert Jacobsen

Henrik Pontoppidans Mindefond

1952 Thit Jensen

Edith Rode Legatet

1952 Ester Nagel

Helge Rode Legatet

1952 Poul P.M. Pedersen

Selskabet for de skiønne og nyttige Videnskabers Pris

1952 Gerda Eld: Kristine (roman)
1952 L.J. Koch

Frøken Suhrs Forfatterlegat

1952 Nils Nilsson
1952 Mary Waagechristensen

Harry Søibergs mindelegat

1952 Michael Tejn

Teaterpokalen

1952 Osvald Helmuth

Tipsmidler

1952 Hans Bjerregaard
1952 Thorkild Bjørnvig
1952 Finn Gerdes
1952 Gunner Gersov
1952 Eiler Jørgensen
1952 Erik Knudsen
1952 Hans Lyngby Jepsen
1952 Finn Methling
1952 Halfdan Rasmussen
1952 Grethe Risbjerg Thomsen
1952 Ebba Torstenson

Tuborgfondet

1952 Carl Jensen, f 1887

Udlandet - + Andre priser

1952 Hans Lyngby Jepsen: Institute of international Education, New York, 3 mdr. studieophold i USA
1952 Flemming Weis: Arnold Schönberg-diplom, Østrig

Wangels forlags litterære pris

1952 Knud Vandmose Larsen: Magnus (roman)

Æresbolig

1952 Martin Andersen Nexø: en kreds af venner har købt Martin Andersen Nexøs hus i Søllerød, og vil indrette det til æresbolig for forfatteren

Æresdoktor ved Københavns Universitet

1952 William Thalbitzer

Æresmedlem

1952 Axel Nygaard: Danske Bladtegnere
1952 Gerda Ploug Sarp: Danske Bladtegnere

Æresmedlem af udenlandsk forening

1952 Tage la Cour: The Baker Street Irregulars, New York

Æresmedlem af Danmarks Biblioteksforening

1952 Svend Dahl

Emil Aarestrup Medaillen

1952 ikke uddelt


1953

Bakkehusets gæstebolig

1953 Bjørn Kornerup: perioden 1953-57

Herman Bangs Mindelegat

1953 Edith Rode

Otto Benzons Forfatterlegat

1953 Tove Ditlevsen

Tagea Brandts Rejselegat

1953 Tove Ditlevsen

Emma Bærentzens Legat, andre modtagere

1953 Grethe Gylden
1953 Lisbeth Knudsen
1953 Poul Clemmensen
1953 Poul Hansen, f 1918
1953 Jane Muus
1953 Eyvind Sand Kjeldsen
1953 Ernst Trier, f 1920
1953 Henrik Wiehe

Emma Bærentzens Legat

1953 Gunner Gersov
1953 Preben Hovland
1953 Hans Jørgen Lembourn

Dansk Forfatterforenings legat

1953 Sigurd Elkjær: Rejselegat

[Holger] Drachmannlegatet

1953 Eva Drachmann
1953 Agnes Henningsen

Eckersberg-Medaillen

1953 Petri Gissel
1953 Jørgen Thoms

Ekstrabladets videnskabspris

1953 Franz From

Knud V. Engelhardts Mindelegat

1953 Karen Clemmensen, f 1917

Festskrift

1953 Sigfred Pedersen: Filigranhjertet (udgivet af Tage la Cour m.fl. i anledning Sigfred Pedersens 50-årsdag)

Gyldendals Boglegat

1953 Aage Krarup Nielsen

Holberg-Medaillen

1953 Helge Topsøe-Jensen

Ingenio et arti

1953 Else Brems

Rektor frk. Ingrid Jespersens Legat

1953 Sally Salminen

Ørelæge Valdemar Klein og Læge fru Johanne Kleins Legat

1953 Christian Elling

Kollegernes ærespris

1953 Erling Kristensen

Konkurrence

1953 Alf Grostøl: Den bedste husmandsroman: At holde livet i hænderne (roman)
1953 Poul E. Knudsen: Gyldendals nordiske børnebogskonkurrence: Oprør i Capua (roman)

Kraks Blå Bog

1953 Ole Wivel

Den kulturelle Fonds hæderspris

1953 Emil Telmányi

Kunstakademiets lille Guldmedalje

1953 Gehrdt Bornebusch

Niels Larsen Stevns og hustru Annas Legat

1953 Johannes C. Bjerg

Sophus Michaëlis' Legat

1953 Hans Povlsen

V.H. Michaelsens Legat for unge tegnere

1953 Gregers Jensen

Inga Nalbandian født Collins legat til unge forfattere

1953 Piet Hein
1953 Niels Th. Mortensen

Jeanne og Henri Nathansens Fødselsdagslegat

1953 Hans Jørgen Lembourn

Jeanne og Henri Nathansens Mindelegat

1953 Knuth Becker

Jeanne og Henri Nathansens Mindelegat for musikere, fortrinsvis komponister og bildende kunstnere

1953 Mogens Andersen

Neuhausens præmie

1953 Leo Thellefsen

Martin Andersen Nexø Fondens Pris

1953 Hilmar Wulff

Billedhugger Kai Nielsens Mindelegat

1953 Povl Søndergaard

Politikens Kunstnerpris

1953 Viggo Clausen

Henrik Pontoppidans Mindefond

1953 Kjeld Abell

Edith Rode Legatet

1953 Irene Brix

Selskabet for de skiønne og nyttige Videnskabers Pris

1953 Arthur Arnholtz
1953 Johannes Wulff: Katten, der fik feber (roman)

Århus Studenterforenings æreskunstner

1953 Johannes Meyer

Studenternes æreskunstner, Kbh.

1953 Sven Clausen

Teaterpokalen

1953 Peer Gregaard

Tipsmidler

1953 Johannes Allen
1953 Hans Andreasen
1953 Carl Bang
1953 Robert Corydon
1953 Hans Ditlev
1953 Finn Gerdes
1953 Gunner Gersov
1953 Adda Justnielsen
1953 Erik Knudsen
1953 Paul la Cour
1953 Mogens Linck
1953 Jens Lund Andersen
1953 Hans Lyngby Jepsen
1953 Sigurd Madslund
1953 Niels Th. Mortensen
1953 Ib Paulsen
1953 Jonny Rieger
1953 Grethe Risbjerg Thomsen
1953 Jens August Schade
1953 Giuseppe Scocozza
1953 [Carl Erik] Soya
1953 Sigurd Strangen
1953 Knud Sønderby
1953 Hilmar Wulff
1953 Erik Aalbæk Jensen

Tørsleff & Co.s litterære Hæderslegat

1953 H.C. Branner
1953 Harald Herdal
1953 Paul la Cour
1953 [Carl Erik] Soya

Liva Weels Jubilæumslegat

1953 Clara Pontoppidan

Æresborger

1953 Martin Andersen Nexø: i Dresden

Æresdoktor

1953 Johannes Jørgensen: Stockholms Högskola

Æresdoktor ved Lunds Universitet

1953 Svend Dahl

Æresmedlem

1953 Emilius Bangert: Dansk Organist- og Kantorsamfund
1953 Niels Bohr: Studenterforeningen, Kbh.

Emil Aarestrup Medaillen

1953 Tom Kristensen


1954

Det Anckerske Legat

1954 Erling Kristensen

Det Anckerske Legat - andre modtagere

1954 Jens Bjerre, f 1903
1954 Mogens Bøggild
1954 Victor Haagen-Müller

Herman Bangs Mindelegat

1954 Peter Freuchen

Otto Benzons Forfatterlegat

1954 Frank Jæger

Tagea Brandts Rejselegat

1954 Else Jena
1954 Inger Møller
1954 Else Kai Sass

Emma Bærentzens Legat

1954 Jørgen Halck
1954 Inge Haagensen
1954 Jens Lund Andersen

Cavling-prisen

1954 Robert Kjældgård

Dansk historisk Fællesforenings hæderspris

1954 Niels Th. Mortensen

Dansk Oversætterforbunds ærespris

1954 Hans Hartvig Seedorff Pedersen

[Holger] Drachmannlegatet

1954 Hans Scherfig

Eckersberg-Medaillen

1954 Viggo Møller-Jensen
1954 Hjalte Skovgaard
1954 Mogens Zieler

Gösta Ekman-prisen

1954 Henning Moritzen

Knud V. Engelhardts Mindelegat

1954 Ebba Florentine Alexander

Johannes Ewalds Legat

1954 Paul la Cour

Astrid Goldschmidts Legat

1954 Hans Jørgen Lembourn
1954 Ralph Oppenhejm

Gyldendals Boglegat

1954 John Bertelsen

De Gyldne Laurbær

1954 Aage Dons

C.F. Hansen Medaljen

1954 Kaare Klint
1954 Vilhelm Lauritzen

Oluf Hartmanns Mindelegat

1954 Ejler Bille

Kai Hoffmann Legatet

1954 Asger Dam

Holberg-Medaillen

1954 H.C. Branner

Ingenio et arti

1954 Erik Henning-Jensen
1954 Poul Wiedemann

Brygger Carl Jacobsens Mindelegat

1954 Anna Klindt Sørensen

Thit Jensens Forfatterlegat

1954 Jens Kruuse

Rektor frk. Ingrid Jespersens Legat

1954 Ellen Gilberg

Kollegernes ærespris

1954 Aage Dons

Konkurrence

1954 Justus Hartnack: vinder af konkurrence udskrevet af Analysis

Den kulturelle Fonds hæderspris

1954 John Frandsen

Kulturministeriets Børnebogspris

1954 Alfred Johnsen: Den grønne flaske (roman, 1953)
1954 Egon Mathiesen: Mis med de blå øjne (billedbog)

Københavns Universitets Guldmedalje

1954 Frans Handest
1954 Kristian Hvidt
1954 Erik Sønderholm

Kaptajn H.C. Lundgreens Legat

1954 Louis E. Grandjean
1954 Aage Heinberg
1954 Johannes Lehmann

Direktør J.P. Lund og hustru Vilhelmine Bugge's Legat

1954 Preben Hovland
1954 Inge Haagensen
1954 Jens Lund Andersen

Lunningprisen

1954 Jens H. Quistgaard

Sophus Michaëlis' Legat

1954 Aage Rasmussen

V.H. Michaelsens Legat for unge tegnere

1954 Knud Raaschou-Nielsen
1954 Eigil Wendt

Musikanmelderringens Kunstnerpris

1954 John Winther

Carl Møllers Legat

1954 Jørgen Sonne

Jeanne og Henri Nathansens Fødselsdagslegat

1954 Ove Abildgaard

Jeanne og Henri Nathansens Mindelegat

1954 [Carl Erik] Soya
1954 Knud Sønderby

Jeanne og Henri Nathansens Mindelegat for musikere, fortrinsvis komponister og bildende kunstnere

1954 Niels Viggo Bentzon

Nemos Forfatterlegat

1954 Erik Knudsen

Martin Andersen Nexø Fondens Pris

1954 William Heinesen

Morten Nielsens Mindelegat

1954 Orla Bundgård Povlsen

Adam Oehlenschläger Legatet

1954 Martin A. Hansen

Egmont H. Petersens Fonds Legat

1954 Lise Sørensen

Politikens Kunstnerpris

1954 Halfdan Rasmussen
1954 Kirsten Rolffes

Henrik Pontoppidans Mindefond

1954 Hans Hartvig Seedorff Pedersen

Edith Rode Legatet

1954 Elsa Gress

Helge Rode Legatet

1954 Leo Estvad

Selskabet for de skiønne og nyttige Videnskabers Pris

1954 Robert Neiiendam

Snapphaneordenen

1954 Jesper Jensen: kommandør af Snapphaneordenen

Studenternes æreskunstner, Kbh.

1954 Ebbe Rode

Frøken Suhrs Forfatterlegat

1954 Ejler Jørgensen
1954 Johannes Ursin

Harry Søibergs mindelegat

1954 Sven Clausen

Teaterpokalen

1954 Ingeborg Brams

Thorvaldsen Medaillen

1954 Astrid Noack

Det Treschowske Fonds Kunstnerlegat

1954 Ebba Carstensen

Tørsleff & Co.s litterære Hæderslegat

1954 Knud Bruun-Rasmussen
1954 Svend Aage Clausen
1954 Johannes Lindskov Hansen
1954 Jørgen Nash

Udlandet - + Andre priser

1954 Ib Kruuse Rasmussen: Det svenske Akademis guldmedalje

Æresdoktor ved Århus universitet

1954 Axel Linvald

Æresmedlem

1954 Ludvig Valentiner: Frivilligt Drenge Forbund

Æresmedlem af Dansk Forfatterforening

1954 Ingeborg Andersen

Emil Aarestrup Medaillen

1954 Tove Ditlevsen1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999
2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009
2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019
2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024